Yhteisöllinen opiskeluhuolto

Yhteisöllinen opiskeluhuolto

Yhteisöllisellä opiskeluhuollolla tarkoitetaan toimintakulttuuria ja kaikkia niitä toimia, joilla edistetään opiskelijoiden oppimista, hyvinvointia, terveyttä, sosiaalista vastuullisuutta, vuorovaikutusta ja osallisuutta. Yhteisöllisessä opiskeluhuollossa kehitetään ja edistetään opiskeluympäristön terveellisyyttä, oppimisympäristön esteettömyyttä ja turvallisuutta sekä yhteisön hyvinvointia. Siihen kuuluu myös oppilaitoksen toimintakyvystä huolehtiminen ongelma-, onnettomuus- ja kriisitilanteissa. Yhteisöllisen opiskeluhuollon tavoitteiden on tärkeää näkyä kaikessa oppilaitoksen toiminnassa ja toimintakulttuurissa.

Yhteisöllisestä opiskeluhuollosta (YHR) saat lisätietoa THL:n sivuilta ja Opetushallituksen sivuilta.

Yhteisöllisen opiskeluhuollon kokoukset

Yhteisöllisen opiskeluhuollon kokouksiin osallistuvat opiskeluhuollon, opettaja- ja opiskelijakunnan edustuksen lisäksi rehtori sekä muiden yhteistyötahojen edustajat tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan. Tärkeitä opiskeluhuollon yhteistyötahoja ovat esim. liikunta-, kirjasto- ja kulttuuritoimi, sosiaalitoimi ja poliisiviranomainen.

Huoltajilla on mahdollisuus valita edustuksensa Oriveden lukion YHR-kokouksiin. Osallistumista varten pitää ensin olla yhteydessä rehtoriin, koska kokoustilassa on vain rajallinen määrä paikkoja.

YHR-kokousten muistiot

Lukuvuosi 2023–2024

YHR-muistio_Orivedenlukio_2023-11-16
YHR-muistio Oriveden lukio 2024-02-01
YHR-muistio_Orivedenlukio_2024-05-22

Lukuvuosi 2022–2023