Kotiväelle

Kotiväelle

Kotiväelle-osastoa päivitetään vielä elokuussa. Tämän vuoksi kaikki linkit eivät vielä toimi.

Tärkeitä tietoja

Lukio-opinnot ja Oriveden lukion käytännöt lyhyesti

Opintojen rakenne

Lukion oppimäärä on kolmivuotinen. Opinnot voi suorittaa 2–4 vuodessa. Yli kolmen vuoden opinnoista tehdään erillinen opintosuunnitelma yhdessä opon ja ryhmänohjaajan kanssa.

Lukio-opintojen laajuus on vähintään 150 opintopistettä. Osa opinnoista on pakollisia, osan opiskelija voi valita omien mielenkiinnon kohteidensa ja jatko-opintosuunnitelmiensa mukaan. Valtaosa ensimmäisen vuoden opinnoista on pakollisia.

Opinnot toteutetaan opintojaksoina, jotka koostuvat yhdestä tai useammasta moduulista. Useimmat moduulit ovat 2 opintopisteen laajuisia, jolloin moduuli opiskellaan yhden lukion jakson yhdellä koodilla. Pakollisten moduulien laajuus voi olla 1–3 opintopistettä. Näitä moduuleja lukiossamme on yhdistetty mielekkäiksi opintojaksoiksi, joiden laajuus on yleensä 2 tai 4 opintopistettä.

Opinnot käytännössä

Oriveden lukiossa lukuvuoden opinnot jakaantuvat viiteen suunnilleen yhtä pitkään jaksoon. Jakson pituus on noin kuusi viikkoa, jonka jälkeen seuraa kahdeksan arkipäivän mittainen arviointijakso. Arviointijaksoilla on erilliset lukujärjestykset.

Lukiomme kiertotuntikaavio on rakennettu kahdeksalle koodille. Jokaisella näistä koodeista opiskellaan kolme 75 minuutin oppituntia viikossa. Lisäksi opintoja järjestetään koko vuodelle hajautetulla koodilla 9 ja myöhäisiltapäivän koodilla 10.

Opiskelijan ei kannata täyttää lukujärjestystään ainakaan joka jaksossa aamusta iltaan. Kolmen vuoden lukio-opinnot valmistuvat, kun ensimmäisenä ja toisena vuonna opintoja on noin 60 opintopistettä vuodessa ja kolmantena vuonna 30 opintopistettä. Tämä tarkoittaa, että keskimäärin yhdessä jaksossa opintoja on 12 opintopistettä, toisin sanoen opintoja on kuudella koodilla yhteensä 18 oppituntia (à 75 min) viikossa.

Jokaisen jakson päätyttyä järjestetään uusintakoe, jolloin on mahdollista uusia opintojaksojen hylättyjä kokeita. Lisäksi kaksi kertaa vuodessa, joulukuussa ja kesäkuussa, järjestetään korotusmahdollisuus hyväksytysti suoritetuille kokeille.

Ryhmänohjaus

Ryhmänohjaajat ovat lukiossamme tiivissä kanssakäymisessä oman ohjausryhmänsä kanssa. Ryhmänohjaaja on myös kotiväen ensisijainen yhteyshenkilö lukiossa.

Viikoittaisten ryhmänohjaustuokioiden lisäksi ryhmänohjaajat järjestävät ohjausryhmäläistensä kanssa lukukausittain ryhmänohjauskeskustelun. Ryhmänohjaaja seuraa opintojen etenemistä ja on opiskeijan tukena opintojen eri vaiheissa.

Opiskelijan tuki

Tukiopetusta on mahdollista saada eri oppiaineissa. Erityisopettajalta on mahdollista saada henkilökohtaista tukea ja ohjausta esimerkiksi opiskelutekniikassa.

Opiskelijan on hyvä keskustella mahdollisesta tuen tarpeesta aineen opettajan kanssa jo opintojen alussa tai heti, kun huomaa apua tarvitsevansa.

Opinnot muualla

Opiskelija voi täydentää opintojaan muiden oppilaitosten opinnoilla. Tärkeää on varmistaa, että opinnot vastaavat lukion opetussuunnitelman tavoitteita ja sisältöjä. Lisätietoja opolta.

Esimerkiksi ajokortin suorittamisesta saa opintomerkinnän. Suorituksen vie opintorekisteriin koulusihteeri.

Ylioppilastutkinto

Ylioppilastutkinnon voi hajauttaa kolmelle peräkkäiselle kerralle. Mikäli opiskelija aikoo valmistua kolmessa vuodessa, hän voi aloittaa ylioppilaskokeet toisen vuoden keväällä. Useimmat opiskelijat hajauttavat ylioppilastutkinnon ainakin kolmannen vuoden syksylle ja keväälle.

Ylioppilastutkinnon arvosanoja on mahdollista korottaa vielä valmistumisen jälkeen.

Ylioppilaskoe on kokonaan digitaalinen. Kokeessa tarvittavien sähköisten alustojen käyttöä harjoitellaan lukio-opintojen ajan.