Kansainvälisyys

Kansainvälisyyttä Oriveden lukiossa

Oriveden lukio on Unesco-koulu.

Oriveden lukiolla on ollut vilkasta opiskelijavaihtotoimintaa 2000-luvun alusta alkaen. Koulu on osallistunut mm. kahteen Comenius-projektiin. Ensimmäisessä yhteistyöhankkeessa mukana olivat koulut Espanjasta ja Liettuasta, toisessa yhteistyökoulu oli Saksasta.

Oriveden ja venäläisen Puškinon kaupungin solmiman aiesopimuksen mukaan Oriveden lukio ja Tarasovkan yhteiskoulu alkoivat kahdenvälisen opiskelijavaihdon vuonna 2002. Vaihto perustui vastavuoroisuuteen: opiskelijat tutustuivat yhteistyökoulun arkeen ja maan kulttuuriin sekä olivat majoitettuina perheisiin.

Viime vuosina on lukiolla on toteutettu ranskan, saksan ja kiinan opintojen puitteissa 1–2 viikon mittaiset opintomatkat kyseisiin maihin.

Vuonna 2020–2022 Oriveden lukiolla on käynnissä kaksi Erasmus+ hanketta, joissa ovat mukana partnerikoulut Saksasta, Italiasta, Kroatiasta ja Portugalista. Oriveden lukion Erasmus+ KA2 Hello Teenager! -hankkeessa tavoitteena ovat nuorten hyvinvoinnin ja osallisuuden lisääminen, kansainvälisyyden vahvistaminen koulun arjessa sekä kestävän tulevaisuuden rakentaminen.

Erasmus+ KA1 Job shadowing -hankkeessa tavoitteena on koulun henkilökunnan kansainvälisen osaamisen kasvattaminen ja eurooppalaisen yhteistyöverkoston luominen.

Molempien hankkeiden hanketyöskentelyssä hyödynnetään eurooppalaiskoulujen yhteistyöverkostoa eTwinningiä.