Kansainvälisyys

Kansainvälisyys Oriveden lukiossa

Vievätkö kaikki tiet Roomaan, Pariisiin vai sittenkin Orivedelle?

Oriveden koulutoimi on kansainvälisissä asioissa koko Suomen ehdotonta kärkeä. Lukio on vahvasti mukana kaupunkimme koulutoimen kansainvälisessä kehitystyössä.

Lukiomme opiskelijalle kansainvälisyys näkyy opiskeluvaihtoina sekä opintomatkoina ja kansainvälisinä opiskelija- ja opettajavieraina koulussamme. Kansainvälisyys näkyy myös lukion opettajien Job Shadowing -liikkuvuuksina.

Lokakuussa 2022 Oriveden yhteiskoulun ja lukion opettajia ja oppilaita sekä opiskelijoita matkaa opintomatkalle Portugaliin, jossa koulullamme on yhteistyökoulu nimeltä Agrupamento de Escolas de Alvaiázere. Koulu sijaitsee Alvaiázeren kaupungissa, joka on Portugalin keskiosassa. Kaupunki on asukasluvultaan vähän Orivettä pienempi.

Lisäksi Oriveden lukiolla on partnerikoulut Kroatian Pazinissa, Italian Roomassa ja Saksan Mechernichissä.

Opintomatkoja ja uusia suunnitelmia

Koulullamme on myös pitkäaikainen yhteistyö pariisilaisen Lycée Lamartinen kanssa. Tutustu pariisilaiseen Oriveden lukion yhteistyökouluun.

Saksan opiskelijat tekevät perinteisesti opintomatkan Mechernichiin opettajansa johdolla ja vastaavasti ranskan lukijat Pariisiin.

Yhteistyössä eurooppalaiskoulujen kanssa hyödynnämme eTwinningiä (lisätietoa Opetushallituksen sivustolta).

”Kaupunkitason globaalikasvatuksen työryhmässä on mukana joka koululta kaksi edustajaa, joista toinen on koulun kansainvälisyysvastaava ja toinen kestävän kehityksen asioista vastaava opettaja”, kertoo Jenni Decandia. Hän toimii Oriveden kaupungin kasvatuksen ja opetuksen suunnittelijana ja koordinoi koulujen kansainvälisyysasioita.

Uuden yhteistyön suunnittelu virolaiskoulun kanssa on käynnistynyt. Lokakuussa 2022 suunnittelemme käynnistävämme yhteistyön sekä lentopallolinjan että äidinkielen ja kirjallisuuden opintojen osalta tallinnalaisen Humanitaarigumnaasiumin kanssa.

Vastuullisuutta ja turvallisuuta

Saksan ja venäjän lehtori Miia Lahti vastaa Hello Teenager! -hankkeesta. Hello Teenager! -hankkeen tavoitteet ovat nuorten osallisuuden ja hyvinvoinnin lisääminen, kansainvälisyyden vahvistaminen koulun arjessa sekä kestävän tulevaisuuden rakentaminen. Osana Hello Teenager! -hanketyöskentelyä Oriveden lukio tavoittelee OKKA-säätiön kestävän kehityksen sertifikaattia. 

Lisäksi lukion kansainvälisyysasioita hoitaa englannin ja ranskan lehtori Sanna Pirttinen, joka toimii opiskelijakunnan ohjaavana lehtorina.

Oriveden lukio on Unesco-koulu. Pirkanmalla on vain kaksi Unesco-statuksen saanutta lukiota. Unesco-asioista vastaa vt. apulaisrehtori Janne Mäkinen.

Kaikissa Oriveden koulujen liikkuvuuksissa kiinnitetään erityistä huomiota vastuullisuuteen, minkä vuoksi jokainen matkalle lähtijä laatii oman vastuullisuussuunnitelmansa.
Opintomatkoilla ovat voimassa koulun säännöt. Opiskelijavaihdoissa jokainen lukiomme opiskelija vie mukanaan hyvää Suomi-kuvaa edustamalla kouluamme.
Opintomatkoilla ja opiskelijavaihdoissa pyrimme huomioimaan turvallisuusseikat mahdollisimman hyvin.

Lue lisää lukiomme liikkuvuusperiaatteista.