Opiskelijan tuet

Opiskelijan tuet (Kela)

Toisen asteen opiskelija voi saada opintorahaa täytettyään 17 vuotta. Alle 17-vuotiaan vanhemmat saavat lapsilisää. Lapsilisä voidaan maksaa myös lapselle suoraan.

Toisen asteen opiskelijat ovat mahdollisesti oikeutettuja myös opintolainaan sekä yleiseen asumistukeen. Opintoraha, opintolaina sekä mahdollinen asumislisä muodostavat yhdessä opintotuen.

Lisäksi opiskelija voi saada koulumatkatukea.

Opintoraha

Opiskelun tulee olla päätoimista, jotta opiskelija voi saada opintorahaa.

Vanhempien luona asuva 17-vuotias nuori voi saada opintotukea 8–38 &euro/kk. Opintoraha suurenee, kun ikää tulee lisää. Opintorahaan vaikuttaa myös se, miten asut, oletko naimisissa ja onko sinulla lapsia. Suurin mahdollinen opintotuki on lapsettomalla opiskelijalla 250,28 €/kk.

Elokuusta 2019 alkaen vanhempien tulot eivät enää vaikuta alle 18-vuotiaalle myönnettävään opintorahan perusmäärään tai asumislisään, jos opiskelija asuu muualla kuin vanhempiensa luona. Huomaa, että muut mahdolliset tulosi vaikuttavat siihen, kuinka monta tukikuukautta voit vuoden aikana nostaa. Vuosituloraja lasketaan siten, että tuloja voi olla 667 euroa jokaista tukikuukautta kohti ja 1990 euroa jokaista tuetonta kuukautta kohti. Lisätietoja Kelan sivuilta.

Jotta voit saada opintotukea, opiskelusi täytyy olla päätoimista. Päätoimiseksi opiskelu katsotaan, jos opintosi etenevät siinä tahdissa, että sinun on mahdollista suorittaa 75 kurssia neljässä vuodessa. Opintosi katsotaan päätoimiseksi, mikäli suoritat vähintään 10 kurssia tai osallistut kahteen yo-kokeeseen lukukauden aikana. Lukuvuodessa tämä tarkoittaa 20 kurssia, elin noin 4 kurssia per jakso.

Opintotuki myönnetään ensimmäiseksi 3 vuodeksi sen hakemisesta. Tämän jälkeen on mahdollista hakea vielä neljäs vuosi, mikäli opinnot ovat päätoimisia.

Muistathan, että voit joutua maksamaan opintorahaa takaisin Kelalle, jos katsotaan, etteivät opintosi etene päätoimisesti. Oppilaitokset ovat velvollisia ilmoittamaan Kelalle opiskelijoista, joiden opinnot eivät edisty. Kela myös tarkistaa välillä kurssikertymiä. Takaisinperittävään opintotukeen lisätään 7,5 % korko.

Oppimateriaalilisä

Opintorahan oppimateriaalilisä on 46,80 €/kk, ja sitä voidaan myöntää 1.8.2019 alkaen. Voit saada oppimateriaalilisää, jos seuraavat ehdot täyttyvät: olet lapseton ja naimaton opiskelija, vanhempiesi yhteenlasketut tulot ovat enintään 41 100 euroa vuodessa sekä asut vanhempasi luona ja olet alle 20-vuotias tai asut itsenäisesti ja olet alle 18-vuotias.

Kela myöntää oppimateriaalilisän automaattisesti opiskelijoille, jotka jo saavat opintotukea. Jos et vielä saa mitään opintotukea (opintorahaa, opintolainan valtiontakausta tai opintotuen asumislisää), hae opintotukea opintotukihakemuksella. Oppimateriaalilisää voivat saada myös 15- ja 16-vuotiaat, vaikka he eivät voi saada muuta opintorahaa.

Voit hakea opintotukea ja lukea siitä lisää osoitteessa www.kela.fi/opintotuki

Opintolaina

Kela takaa toisen asteen opiskelijoille opintolainaa tietyin ehdoin. Opintolainaa voi hakea pankista sen jälkeen, kun on saanut Kelalta päätöksen opintolainasta. Opintolaina maksetaan takaisin valmistumisen jälkeen.

Opintolainan saamiseen vaikuttavat muun muassa hakijan ikä, asumismuoto sekä vanhempien tuet. Opintolainaa voi saada toisella asteella itsenäisesti asuva 17-vuotias 300 €/kk ja 18 vuotta täyttänyt 650 €/kk.

Opintolainasta voit lukea lisää www.kela.fi/opintotuki-opintolaina

Yleinen asumistuki

Opintotuen asumislisää voivat saada ulkomailla tai Ahvenanmaalla opiskelevat tai kansanopistossa opiskelevat. Muut opiskelijat voivat hakea yleistä asumistukea.

Asumistuen määrään vaikuttavat ruokakuntaan kuuluvien tulot. Ruokakunta tarkoittaa henkilöitä, jotka asuvat pysyvästi samassa asunnossa. Eri ruokakunniksi lasketaan esimerkiksi kämppäkaverit, jos he vuokraavat asunnon osat erillisillä vuokrasopimuksilla, eivät ole avo- tai aviopuolisoita tai lähisukulaisia tai vuokrasopimuksen tai sen liitteen mukaan vastuussa koko asunnon vuokrasta.

Yleinen asumistuki on 80 % hyväksyttävien asumismenojen ja perusomavastuun erotuksesta. Kaikkein pienituloisimmilla ei ole ollenkaan perusomavastuuta. Kelan sivuilta löytyy laskuri, jolla voit arvioida oman asumistukesi määrän.

Asumistuesta voit lukea lisää www.kela.fi/yleinen-asumistuki

Koulumatkatuki

Lukiossa opiskeleva oppivelvollinen voi saada koulumatkatukea, jos koulumatka on vähintään 7 kilometriä yhteen suuntaan.

Koulumatka on lyhin autoreitti kodin ja oppilaitoksen välillä. Jos lyhin reitti on alle 7 kilometriä, et voi saada koulumatkatukea, vaikka linja-auton kulkema matka olisi pidempi.

Näin haet koulumatkatukea

Opiskelija hakee koulumatkatukea OmaKelassa verkkohakemuksella. Mikäli alaikäinen opiskelija ei voi hakea tukea itse, huoltaja voi hakea tuen alaikäisen opiskelijan puolesta. Hakemus toimitetaan Kelaan. Tutustu Kelan hakuohjeisiin.

Hae koulumatkatukea lukuvuoden alkaessa tai kun koulumatkasi ovat varmistuneet. Voit saada koulumatkatukea aikaisintaan hakemiskuukautta edeltävän kuukauden alusta alkaen. Hae koulumatkatukea erikseen joka lukuvuodeksi.

Muista ilmoittaa Kelaan muutoksista. Aiheetta maksettu tuki peritään takaisin.

Jatkossa oppilaitosten tehtäviin kuuluu vain yleisneuvonta koulumatkatukeen liittyvissä asioissa.

Lue lisää www.kela.fi/koulumatkatuki