Erityisjärjestelyt

Erityisjärjestelyt

Opiskelija voi hakea erityisjärjestelyä kokeen suorittamiseen seuraavista syistä:

  • sairaus tai vamma
  • kuulovamma
  • näkövamma
  • lukemisen ja kirjoittamisen erityisvaikeus
  • vieraskielisen kokelaan opetuskielen puutteellinen hallinta tai
  • erityisen vaikea elämäntilanne.

Erityisjärjestelyt voivat olla esimerkiksi lisäaika koetilanteessa, erillinen koetila, oikeus suurentaa kirjasinkokoa, oikeus käyttää suurempaa näyttöä, näkövammaisen apuvälineillä suoritettava koe, ääniaineistoltaan rajoitettu koe tai avustajan käyttö. Sairaus tai vamma, lukemisen tai kirjoittamisen erityisvaikeus tai erityisen vaikea elämäntilanne voidaan ottaa arvostelussa huomioon, jos kokelas on saamassa kokeesta hylätyn arvosanan.

Lue lisää Ylioppilastutkintolautakunnan sivustolta.

Erityisjärjestelyjen hakeminen

Erityisjärjestelyjä on syytä lähteä hakemaan hyvissä ajoin ennen ylioppilaskokeita. Jos este on pysyvä, hakemus kannattaa tehdä jo lukio-opintojen alkuvaiheessa.

Erityisjärjestelyjen hakeminen aloitetaan tapaamisella erityisopettajan kanssa.