Opiskelijan tulee osallistua oppitunneille. Poissaolot merkitään Wilmaan. Huoltajan tai yli 18-vuotiaan opiskelijan tulee selvittää poissaolot. Esimerkiksi sairastumisista tulee ilmoittaa heti ryhmänohjaajalle.

Ennakkoon tiedetyt poissaolot

Mikäli ennakkoon tiedetään, että opiskelija joutuu olemaan koulusta pois useamman päivän, poissaololle anotaan lupa etukäteen. Lyhyet poissaolot (1–5 päivää) myöntää ryhmänohjaaja, pidemmät poissaolot rehtori.

Lyhyet poissaolot (1–5 päivää) huoltaja hakee ryhmänohjaajalta Wilma-viestillä. Ryhmänohjaaja merkitsee poissaolot Wilmaan. Jos poissaolon syynä on matka ulkomaille, täytetään vakuutussyiden vuoksi lomahakemuslomake, joka tulostetaan, täytetään ja toimitetaan ryhmänohjaajalle.

Pidemmät poissaolot huoltaja anoo täyttämällä saman lomahakemuslomakkeen, joka toimitetaan tulostettuna ja täytettynä ryhmänohjaajalle. Ryhmänohjaaja toimittaa lomakkeen eteenpäin rehtorille.

Lomahakemus

Poissaolot ja kurssin keskeytyminen

Mikäli poissaoloja on runsaasti, opettaja merkitsee kurssin keskeytyneeksi (K). Tällöin kurssi tulee suorittaa uudelleen.

Lue myös tarkemmat poissaolosäännöt.