Ilmoittautuminen ylioppilaskirjoituksiin

Ilmoittautuminen ylioppilaskirjoituksiin

Ilmoittautuminen ylioppilaskirjoituksiin on sitova. Ilmoittautuminen katsotaan yrityskerraksi ja tutkintomaksu on suoritettava.

Ylioppilaskirjoituksiin ilmoittaudutaan Wilman kautta. Mikäli olet jo valmistunut Oriveden lukion opiskelija, kysy ilmoittautumisohjeet toimistosta.

Näin ilmoittaudut ylioppilaskirjoituksiin Wilman kautta

Wilmassa ylioppilaskirjoituksiin ilmoittaudutaan lomakkeella:
Lomakkeet > Ilmoittautuminen ylioppilaskirjoituksiin
(Jos ylävalikossa ei näy Lomakkeet-kohtaa, valitse ensin Lisää)

Seuraa sivulla olevia ohjeita ja valitse kunkin aineen kohdalla, johon ilmoittaudut:

 • kokelaslaji
 • aine, johon ilmoittaudut (huomioi myös kokeen taso kielissä ja matematiikassa)
 • pakollinen vai ylimääräinen koe
 • vuosi, S(yksy) tai K(evät
  ohjelma tarjoaa seuraavan yo-kokeen automaattisesti, älä vaihda sitä!

Ensi kertaa ilmoittautuvien hajautettua tutkintoa suorittavien tulee tehdä suuunnitelma pakollisten kokeiden suorittamisesta. Valitse

 • suunniteltu kirjoitusaika (23K, 23S, 24K)
 • suunniteltu kirjoitusaine
 • suunnitelman pakollisuus (pakollinen)

Jos olet jo aiemmin osallistunut yo-tutkintoon, näkyvät aiemmat ilmoittautumisesi lomakkeessa.

Ilmoittautumisen vahvistus

Ilmoittautumisen vahvistat täyttämällä lomakkeen. Kun ilmoittautumisesi on tarkistettu, saat vahvistuksen Wilma-viestillä.
Muistathan, että ilmoittautuminen on sitova. Se katsotaan yrityskerraksi ja tutkintomaksu on suoritettava.

Tutkintomaksut

Syksyllä 2022 koekohtainen maksu on 34 euroa kokeelta. Tutkintomaksu tulee suorittaa 31.7.2022 mennessä. Maksukuitit kokelaille lähetetään postitse kesäkuun aikana.

Laajennetun oppivelvollisuuden piirissä olevat opiskelijat (pääasiassa vuonna 2005 tai myöhemmin syntyneet) voivat ilmoittautua maksuttomasti viiteen ensimmäiseen kokeeseen. Seuraavista kokeista peritään maksu.

Huomaa nämä!

Varmista ennen ilmoittautumistasi seuraavat seikat:

Osallistumisoikeus

Ylioppilaskokeeseen voi osallistua opiskeltuaan oppiaineen pakolliset opinnot.

Jos reaaliaineessa ei ole pakollisia opintoja, aineen kokeeseen voi osallistua opiskeltuaan kaksi kurssia (neljä opintopistettä) oppiaineen opintoja. Jos vieraan kielen koe perustuu oppimäärään, jossa ei ole pakollisia opintoja, kokeeseen voi osallistua opiskeltuaan kolme kurssia (kuusi opintopistettä) oppiaineen opintoja.

Kokelaan tulee saavuttaa osallistumisoikeus viimeistään ennen koepäivää.

Hajautus

Tutkinnon voi suorittaa hajautetusti kolmena perättäisenä tutkintokertana. Syksyllä 2021 tai aiemmin aloittaneita kokelaita koskevat seuraavat koko tutkinnon suunnitelmaa koskevat seikat:

 • Aineen pakollisuutta/ylimääräisyyttä ei voi muuttaa kesken tutkinnon.
  Poikkeuksena on, kun kokelas on valinnut tutkintonsa pakolliseksi kokeeksi vaativamman tason kokeen ja saanut koesuorituksesta hylätyn arvosanan, hän voi kokeen uusiessaan vaihtaa kokeen tason. Pakollisiin kokeisiin täytyy silti sisältyä yksi vaativamman tason koe.
 • Neljästä pakollisesta kokeesta yhdessä on suoritettava laajemman tason koe (esim. pitkä matematiikka, A-englanti).
 • Ilmoittautumislomakkeen kaikki kohdat on täytettävä.