Erityisopetus

Erityisopetus Oriveden lukiossa

Lukion erityisopettajan työ koostuu pääasiassa luki-seuloista, yksilötesteistä ja opiskelijoille annettavasta tuesta. Siinä keskitytään pääasiassa opiskelijalle sopivien opiskelustrategioiden löytämiseen, aikatauluttamiseen tai muiden oppimisen pulmien ratkaisemiseen. Lisäksi työhön kuuluu opiskelijahuollollisia tehtäviä sekä aineenopettajien konsultointia esim. opiskelijoiden tarpeiden huomioon ottamisesta opetustilanteissa.

Erityisopettajan tukea on mahdollista saada myös silloin, jos opiskelija on jäänyt tilapäisesti jälkeen opinnoistaan tai jos opiskelijan mahdollisuudet suoriutua opinnoistaan ovat heikentyneet esimerkiksi sairauden tai vamman vuoksi. 

Erityisopettaja

  • kartoittaa ja pyrkii ratkaisemaan opiskeluun liittyviä haasteita opettajista ja muista asiantuntijoista koostuvan verkoston kanssa
  • tekee lukitestit ja -lausunnot kielellisten yms. haasteiden toteamiseksi ja opintojen sujuvuuden edistämiseksi
  • auttaa löytämään tarvittavat tukimuodot niin lukio-opintojen ajaksi kuin ylioppilaskirjoituksiin
  • tukee tehokkaiden oppimistrategioiden hallintaan

Lukiseula ja erityisjärjestelyt

Kaikille lukion aloittaville opiskelijoille tehdään alkusyksystä lukivaikeuksia kartoittava seulonta, jonka perusteella opiskelija tarvittaessa kutsutaan tarkempaan yksilötestiin. Lukivaikeuden tai muun koesuoritusta heikentävän syyn perusteella on mahdollista hakea erityisjärjestelyitä myös yo-kokeisiin (tarkemmat tiedot Ylioppilastutkintolautakunnan sivustolla).

Erityisjärjestelyhakemus pitää olla toimitettuna Ylioppilastutkintolautakunnalle syksyn yo-kokeita varten huhtikuun ja kevään yo-kokeita varten marraskuun loppuun mennessä. Oppilaan ja huoltajien tulee olla itse aktiivisia Ylioppilastutkintolautakunnalle (YTL) lähetettävien lausuntojen suhteen. Mikäli lukivaikeus tai muu oppimisvaikeus on tiedossa jo lukioon tultaessa, on siitä hyvä olla yhteydessä rehtoriin, opinto-ohjaajaan tai erityisopettajaan.

Oppimisen tuki ja erityisopetus suunnitellaan aina yksilöllisesti opiskelijan kanssa yhteistyössä, joten tule rohkeasti juttelemaan! Parhaiten saat yhteyden Wilman kautta.