Oppivelvollisuus

Oppivelvollisuus

Laajennettu oppivelvollisuus syksystä 2021 alkaen

Uusi oppivelvollisuuslaki tuli voimaan 1.8.2021. Laajennettu oppivelvollisuus koskee syksyllä 2021 tai sen jälkeen peruskoulusta lukio-opintoihin siirtyneitä, käytännössä vuonna 2005 tai myöhemmin syntyneitä opiskelijoita.

Oppivelvollisuuteen kuuluvien opintojen ja tutkinnon suorittamisen on edistyttävä opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti.

Oppivelvollisuus päättyy, kun opiskelija täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon (ylioppilastutkinto tai ammatillinen tutkinto) tai vastaavan ulkomaisen koulutuksen.

Laajennetun oppivelvollisuuden vaikutukset lukio-opintoihin

Laajennetun oppivelvollisuuden myötä toisen asteen tutkinnon suorittaminen on nuorelle maksutonta.

Oriveden lukion opiskelija saa kannettavan tietokoneen käyttöönsä lukio-opintojen ajaksi. Tietokone luovutetaan opintojen ensimmäisenä päivänä käyttösopimuksen allekirjoittamisen jälkeen.

Opiskelijat saavat tarvittavat kirjat ja niiden sähköiset lisenssit, muut oppimateriaalit ja opinnoissa tarvittavat ohjelmat lukiolta.

Opintojen maksuttomuus ja maksulliset toiminnot

Opetus ja päivittäien ruokailu ovat olleet opiskeijoille maksuttomia jo ennen oppivelvollisuuslain uudistusta.

Uuden oppivelvollisuuslain myötä maksuttomia ovat myös

  • opetuksessa tarvittavat oppikirjat ja muut materiaalit
  • opetuksessa tarvittavat työvälineet, -asut ja -aineet
  • lukion oppimäärän päätteeksi suoritettavan ylioppilastutkinnon suorittamiseksi edellytettävät 5 koetta sekä niiden osalta hylättyjen kokeiden uusiminen
  • vähintään seitsemän kilometrin pituiset koulumatkat, jotka korvataan koulumatkatukilain mukaisesti

Erityistä harrastuneisuutta painottavissa koulutuksissa tarvittavat henkilökohtaiset välineet, kuten soittimet ja urheiluvälineet, joita opiskelija käyttää myös muutoin kuin opetuksen yhteydessä, ovat edelleen opiskelijan itsensä maksettavia.

Opintoja täydentävistä vapaaehtoisista toiminnoista, kuten opintoretkistä, vierailuista, tapahtumista ja vastaavista, voidaan periä maksuja. Myös pakollisiin opintoihin voi kuulua opintoja täydentäviä vapaaehtoisia retkiä, joista voidaan periä maksuja.

Opintososiaaliset edut ja laajenettu oppivelvollisuus

Koulumatkatuki

Maksuttomaan koulutukseen oikeutettu voi saada koulumatkatukea, jos päivittäinen koulumatka on vähintään 7 kilometriä yhteen suuntaan.

Lisätietoja koulumatkatuesta Kelan sivuilta

Opintotuki

Opiskelija, joka on täyttänyt 17 vuotta eli ei saa enää lapsilisää, voi saada opintotukea Kelalta.

Lapsilisä voidaan lakkauttaa lapsilisän saajan eli huoltajan pyynnöstä. Jos opiskelijasta ei makseta lapsilisää, hän voi saada opintorahaa.

Lisätietoja opintotuesta Kelan sivuilta