Kodin ja koulun yhteistyö

Kodin ja koulun yhteistyö

Lukiolain 5. luku ja pykälä 31 toteaa kodin ja oppilaitoksen yhteistyöstä seuraavaa:

”Nuorille tarkoitettuun lukiokoulutuksen oppimäärään kuuluvia opintoja järjestettäessä koulutuksen järjestäjän tulee olla yhteistyössä opiskelijoiden huoltajien kanssa. Huoltajille on annettava riittävän usein tietoa opiskelijan työskentelystä ja opintojen edistymisestä. Koulutuksen järjestäjän tulee määräajoin selvittää opiskelijoiden huoltajien näkemyksiä oppilaitoksen ja koulutuksen järjestäjän toiminnasta.”

Yhteydenpito ja kotiväenillat

Yhteydenpito kodin ja Oriveden lukion välillä tapahtuu pääsääntöisesti Wilman kautta. Ryhmänohjaaja on yhteydessä kotiväkeen tarvittaessa. Rehtori, opinto-ohjaaja ja opiskelijahuolto lähettävät Wilman kautta kotiväelle lukio-opintoihin liittyviä tiedotteita – samoin erityisopettaja.

Oriveden lukiossa pidetään säännöllisesti kotiväeniltoja, joiden teemat vaihtelevat sen mukaan, mistä ikäsarjasta on kyse.

Lukio-opintoja koskevissa asioissa pyydämme rohkeasti ottamaan yhteyttä koulumme henkilöstöön.

Yhteisöllinen opiskeluhuolto (YHR)

Oriveden lukio mahdollistaa huoltajille osallistumisen yhteisölliseen opiskeluhuoltoon (YHR). Yhteisöllinen opiskeluhuolto toimii ennaltaehkäisevänä, koko kouluyhteisöä tukevana yhteisöllisenä opiskelijahuoltona, jossa koulun eri henkilöstöryhmien ja opiskelijaedustuksen lisäksi on edustettuina muita tärkeitä yhteistyötahoja. Huoltajien edustus YHR:n kokouksissa on tervetullut asia. Mikäli asia kiinnostaa, ottakaa yhteys rehtoriin.

Käytännön opiskeluasiat

Oppivelvollisten lukiolaisten osalta huoltaja voi seurata nuorensa opiskeluasioita eri oppiaineissa Wilmassa olevan tuntipäiväkirjan kautta. Oriveden lukion opettajat merkitsevät oppituntikohtaiset tiedot (esimerkiksi läksyt) pääsääntöisesti Wilman tuntipäiväkirjaan. Mikäli opettaja käyttää tähän tarkoitukseen muita kanavia, hän tiedottaa siitä opiskelijoita ja kotiväkeä.

Opiskelijaa koskevissa käytännön opiskeluasioissa pyydämme huoltajaa olemaan ensisijaisesti yhteydessä ryhmänohjaajaan. Tietosuoja tuo koulun henkilöstölle paljon velvoitteita esimerkiksi vaitiolon suhteen. Pääsääntö on, että ryhmänohjaaja tarvitsee huoltajan ja/tai opiskelijan luvan opiskelijaa koskevien tietojen kertomiseksi opiskelijan opettajille. Terveystietoja emme voi saada tai luovuttaa viranomaiselta toiselle. Oriveden lukion henkilöstö painottaa, että tämmöisissä tilanteissa harkitaan aina, miten toimia opiskelijan edun mukaisesti.

Opiskelijoillamme on oikeus myös tukiopetukseen, mistä voi kysyä lisätietoja eri aineiden opettajilta.