Yleistä

Oriveden lukion toiminta-ajatus

Oriveden lukio on yleissivistävä, ylioppilastutkintoon johtava ja jatko-opintoihin valmistava oppilaitos, joka tukee nuoren kasvua osaavaksi, yritteliääksi ja ekososiaalisesti sivistyneeksi, kohtuulliseksi kansalaiseksi.
Oriveden lukion valtakunnallisen kirjoittajalukion kirjoittajaohjelmat ohjaavat opiskelijaa kirjoittamaan taitavasti ja persoonallisella tavalla.

Oriveden lukio toimii aktiivisesti Oriveden ja Juupajoen paikallisyhteisössä.

Oriveden lukio antaa opiskelijoille laajan ja syvällisen yleissivistyksen jatko-opintoja ja elämää varten. Koulun tavoitteena on tukea jokaisen oppilaan yksilöllistä kasvua, edistää tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta sekä toimia turvallisena kasvuympäristönä ja kiinteässä vuorovaikutuksessa ympäröivän yhteisön kanssa.

Oriveden lukio on oppilaita ylioppilastutkintoon valmistava yleislukio. Koulu palvelee opiskelijaa yksilönä ja tukee hänen pyrkimyksiään tarjoamalla haastavia opintokokonaisuuksia eri aloilta. Jos oman koulun resurssit eivät riitä, yhteistyö muiden oppilaitosten kanssa mahdollistaa yksilöllistenkin opiskelutavoitteiden toteuttamisen.