Reksin blogi: Nuorten koulutustaso laskee – Orivesi yrittää tätä estää

Kevätlukukauden alussa uutisoitiin, että emme olekaan enää se koulutetuin kansakunta. Suomalaisten koulutustaso on laskenut. Olemme selkeästi OECD-maiden keskitason alapuolella jossain Chilen ja Turkin välissä koulutustasossa ja jäljessä myös lähinaapureitamme Norjaa, Viroa ja Tanskaa.

Uutinen on erittäin huolestuttava. Tulevaisuutemme ja kansantaloutemme vahva perusta on hyvin koulutettu työvoima. Se kiinnostaa myös kansainvälisiä sijoittajia. Heidän intresseissään ei ole investoida maahan, jossa koulutustaso ei ole riittävä.

✬✬✬✬✬

Tiedän toki, että Oriveden lukio ei tätä ongelmaa pysty yksin ratkaisemaan. Mutta lukion edustajana minun on sanottava, että koulutustasomme nostamisessa lukiokoulutuksella on ratkaiseva rooli. Ymmärrän, että on kehitettävä väyliä päästä ammatillisesti koulutuksesta entistä sujuvammin korkeakouluasteelle – ikäluokat pienevät. Sekin jo selittää tätä.

Lukiokoulutus on kuitenkin tässä tilanteessa avainasemassa. Me joko annamme tai emme anna valmiuksia hyviin jatko-opintoihin. Ja totta kai lukiokoulutuksen tulee Orivedelläkin saada riittävät resurssit, jotta voimme taata meiltä lähteville opiskelijoille hyvät jatko-opintovalmiudet.

Enkä tarkoita resursseilla vain rahaa. Toinen tärkeä resurssi on aika, josta yhä useammin on huutava pula. Moni opettaja on huomannut, että siihen perustyöhön jäävä aika meinaa hukkua monen muun uuden jutun jalkoihin.

En tarkoita myöskään, että eri hankkeet olisivat jotenkin huono juttu – päinvastoin. Hankkeiden avulla juuri Oriveden lukio on saanut erittäin tärkeitä tukimuotoja perustyölleen, kuten tänä lukuvuonna resurssiopettajan ja yhteiskoulun puoli lisäksi digi-opettajan.

Aikaresurssi on valtakunnan tason asia. Sitä on ratkottava sieltä päästä ja katsottava esimerkiksi opettajien palkkausjärjestelmä semmoiseksi, että se vastaisi tämän päivän koulutuspalveluiden tuottamisen tarpeita.

✬✬✬✬✬

Lukiokoulutuksen puolella näkisin hyvänä palauttaa entistä enemmän lukion opetussuunnitelmaan ja se perusteisiin vahvaa yleissivistävää otetta. 30-vuotisen urani aikana olen huomannut, miten esimerkiksi omassa oppiaineessa moni yleissivistyksen ja nykymaailman ymmärtämisen kannalta oleellinen asia on tiputettu lukio-opinnoista pois.

Esimerkiksi Bysantti ja sen historia, parlamentin ja kuninkaan valtataistelu Englannissa 1600-luvulla, Brandenburg-Preussin kehitys suurvallaksi – näitä ei enää opeteta lukiossa. Yhdysvaltain itsenäistyminen syineen ja seurauksineen tai Ranskan suuri vallankumous – sentään uuden ja uusimman ajan taitekohta – eivät ole enää keskeisesti esillä lukion pakollisissa historiakursseissa.

Antaako lukio riittävästi eväitä nuorelle ymmärtää esimerkiksi, miten on mahdollista, että omassa maanosassamme soditaan?

Maantieteen ja uskonnon pakollisten kurssien määrän vähentyminen ei ole parantanut nykynuoren kykyä ymmärtää ja hahmottaa maailmanmenoa – saati että olisi tuonut nostetta yleissivistykselle. Päinvastoin.

✬✬✬✬✬

Suomessa on hyvin koulutetut opettajat. Voin taata, että Oriveden lukion opetus on tasokasta ja meillä on pätevät ja motivoituneet opettajat. Lukioilla on opettajakunnassaan erittäin iso voimavara, jonka osaamista pitää suunnata entistä enemmän opiskelijoiden auttamisen, tukemisen ja ohjaamisen suuntaan.

Ryhtiä vaaditaan myös opiskelijoilta. Toivon opiskelijoilta enemmän kunnianhimoa ja vastuunottoa opinnoistaan. Sähköinen oppimisympäristö ja pelillisyys eivät tarkoita, että oppiminen jotenkin automatisoituisi tai edes helpottuisi. Oppimisprosessi on tehtävä edelleen itse. Lukiomme opettajat eivät voi edelleenkään kenenkään puolesta oppia – se työ jokaisen opiskelijan on tehtävä itse.

✬✬✬✬✬

Yhteishaku lähestyy kovaa vauhtia. Muistutan kaikkia peruskoulun jälkeistä opinpolkuaan suunnittelevia, että Oriveden lukion suuruus on sen pienuudessa. Täällä tunnetaan, täällä välitetään, täällä kaveria ei  jätetä.

Sen lisäksi täällä opetetaan myös pienissä ryhmissä, mitä etua ei monessakaan lukiossa ole. Meillä on erilaisia hankkeita, joista hyöty tulee suoraan opiskelijalle, kuten jo mainitsemani resurssiopettaja, joka on suurissa ryhmissä toisena opena.

Oriveden kansainvälisyysohjelma on koko Suomen mittakaavassa ihan omaa luokkaansa. Pyrimme siihen, että halutessaan jokainen lukiolaisemme pääsee lukioaikanaan joko vaihtoon tai opintomatkalle. Meillä on yksistään jo yhteistyökouluja monia, kuten Ranskassa, Portugalissa, Italiassa, Virossa, Kroatiassa, Saksassa…

Oriveden lukio on Unesco-lukio ja sellaisia ei koko Pirkanmaalla ole kuin kaksi. Unesco-koulujen verkosto avaa opiskelijalle aivan uusia mahdollisuuksia yhteistyöhön muiden Unesco-koulujen kanssa.

Yleislinjamme lisäksi tarjoamme maamme ainoan kirjoittajalinjan, mikä jatkaa loistavasti Oriveden opiston kirjoittajaperinnettä. Meillä on myös urheilu- ja lentopallolinja.

Toisen vuosikurssin opiskelijamme Aino Pollari teki paikallislehteen hyvän kolumnin Oriveden lukiosta. Aino pohti aikanaan muitakin vaihtoehtoja, mutta päätyi oman paikkakunnan lukioon eikä ole päivääkään katunut.