Yhä kestävämmälle pohjalle

Oriveden lukion tavoittelee OKKA-säätiön kestävän kehityksen sertifikaattia osana koulun Erasmus+ Hello Teenager! -hanketoimintaa.

OKKA-säätiön tarkoituksena on toimia opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen kehittämiseksi, vaikuttavuuden lisäämiseksi, arvostuksen kohottamiseksi, tieteellisen tutkimuksen edistämiseksi ja taidekasvatuksen tukemiseksi.

Säätiö edistää ja tukee muun muassa opettajien ammattitaidon ylläpitämistä, opetus- ja kasvatustyöhön liittyvää arvokeskustelua sekä kestävän kehityksen osaamista ja kehitystyötä.

OKKA-säätiö myöntää kestävän kehityksen sertifikaatteja oppilaitoksille, jotka sitoutuvat ja yltävät kestävän kehityksen kriteereihin. Sertifikointi perustuu sekä oppilaitoksen itsearviointiin että ulkopuoliseen auditointiin. Sertifikaatin myöntää OKKA-säätiön hallitus.

Tällä haavaa maassamme on kyseinen sertifikaatti myönnetty yli sadalle koululle. Oriveden lukion tavoittelee OKKA-säätiön kestävän kehityksen sertifikaattia ensi lukuvuoden syksyyn mennessä, koulun Erasmus+-hankekauden loppuun mennessä.

Oriveden lukiolla on oma kestävän kehityksen ohjelma. Lukion ja yhteiskoulun kansainvälisyystyöryhmä vastaa kouluilla tehtävän kestävän kehityksen työn suunnittelusta ja koordinoinnista. Kansainvälisyystyöryhmässä on mukana koulun opiskelijoiden, opettajien ja johdon edustus. Oriveden lukiolla ja yhteiskoululla on lisäksi oma kestävän kehityksen työryhmä, jossa on mukana oppilaitoksen opettajien sekä johdon edustus, oppilaiden ja opiskelijoiden edustus ja myös kaupungin kiinteistö-, siivous- ja ravintolapalveluiden edustus. Kestävän kehityksen työryhmä seuraa ja arvioi koululla toteutettavaa kestävän kehityksen työtä. Arvioinnissa hyödynnetään OKKA-sertifikaatin myöntämisperusteita. 

Kestävän kehityksen työn keskiössä on lukion opiskelijakunta ja sen toimintaa koordinoiva opiskelijakunnan hallitus.