Tervehdyssanat ylioppilasjuhlassa 5.6.2021

Lehtori Iiris Luukkosen tervehdyssanat

Hyvät läsnäolijat,
arvoisa opetusjohtajamme Mia Mattila,
apulaisrehtori Jouni Aapajärvi sekä muu opettajakunta,
lukiomme opiskelijat,
tulevat ylioppilaat ja
te heidän läheisensä täällä paikan päällä ja ruutujen takana.

Toivotan teidät lämpimästi tervetulleiksi Oriveden lukion ylioppilasjuhlaan!

Tämä juhla kruunaa lukuvuoden, joka on ollut meille kaikille
monella tavalla poikkeuksellinen. Kuten olette huomanneet,
poikkeusolot on otettu huomioon myös tämän juhlan järjestelyissä.

Olemme siinä onnellisessa asemassa, että saamme yhdessä kokoontua iloitsemaan lukuvuoden päättymisestä ja juhlistamaan uusia ylioppilaita.

Onnellisessa asemassa olimme myös viime talvena, sillä Orivedellä etäopetusjakso jäi lyhyeksi ja saimme elää suhteellisen normaalia kouluarkea.

Päättyvältä lukuvuodelta mieleeni nousee erityisesti teidän tulevien ylioppilaiden järjestämä penkkaripäivä kirpeässä pakkassäässä. Teidän käskytyksessänne jouduimme ylittämään itsemme niin psyykkisissä taidoissa kuin alittamaan riman fyysisissä. Lukiovuodet ovat nyt osaltanne ohi. Työ on tullut valmiiksi ja tämä on teidän päivänne.

Tänään täällä koivujen katveessa saamme iloita myös nuorempien opiskelijoiden saavutuksista. Me opettajat olemme tyytyväisinä panneet merkille, miten olette kypsyneet, kehittyneet ja kasvaneet tiedoissa ja taidoissa. Ei niin kovin pitkän ajan päässä ole se hetki, kun te, nuoremmat opiskelijat, hypistelette kaunista käsiohjelmaa ja odotatte, että saatte vihdoin käteenne lukion päättötodistuksen.

Ennen sitä saamme nauttia tästä juhlasta ja Suomen suloisesta suvesta 
ilman koulun kellojen kutsua.

Opettajakunnan puolesta toivotan teille kaikille ikimuistoista juhlaa ja rentouttavaa lomaa.