Oppikirjat lukuvuonna 2018–2019

Uskonto

Opiskelija voi hankkia joko digi- tai printtikirjan Verso-sarjasta

1. kurssi Hanki-Könni-Nyssönen: VERSO 1, uskonnon juurilla, SanomaPro
2. kurssi Hanki ym: VERSO 2, Maailmanlaajuinen kristinusko, SanomaPro
3. kurssi Hanki ym: VERSO 3, Maailman uskontoja, SanomaPro
4. kurssi Hanki ym: VERSO 4, Uskonto Suomessa, SanomaPro
5.–6. kurssi Hämeenniemi ym: Uusi arkki 5–6, Edita
7. kurssi Riekkinen ym: Uskonnon matkakirja, Raamattu nyt. Kirjapaja
(Itsenäinen kurssi; Opiskelija saa kirjan lainaan koululta.)

Elämänkatsomustieto

Tabletkoulu.fi

1. kurssi Kajas ym: ET1 Maailmankatsomus ja kriittinen ajattelu
2. kurssi Kajas ym: ET2 Ihminen, identiteetti ja hyvä elämä
3. kurssi Meltovuo ym: ET3 Yksilö ja yhteisö
4. kurssi Meltovuo ym: ET4 Kulttuurit katsomuksen muovaajina

Psykologia

Opiskelijat voivat käyttää joko digi- tai printtikirjaa

1. kurssi Aarnio ym: Skeema 1, Psyykkinen toiminta ja oppiminen, Edita
2. kurssi Aarnio ym: Skeema 2, Kehittyvä ihminen, Edita
3. kurssi Aarnio ym: Skeema 3, Tietoa käsittelevä ihminen, Edita
4. kurssi Aarnio ym: Skeema 4, Tunteet, psyykkinen hyvinvointi ja mielenterveys, Edita
5. kurssi Aarnio ym: Skeema 5, Edita
6. kurssi Ahokas ym: Sosiaalipsykologia, Sanoma Pro
7. kurssi Vilkko ym. Lukion psykologian kertauskirja, WSOY
8. kurssi Kurssimateriaali hankitaan yhdessä

Filosofia

Oppikirjan hankkimista suositellaan, mutta se ei ole pakollista.
Kurssilla käytetään seuraavia oppikirjoja, mutta myös toisten kustantajien kirjoja on mahdollista käyttää.
Myös sähköisiä kirjoja on mahdollista käyttää.

1. kurssi Hämäläinen-Kotro-Arkko-Sipilä: Idea 1, Johdatus filosofiaan, OTAVA
2. kurssi Hämäläinen-Kotro-Arkko-Sipilä: Idea 2, Etiikka, OTAVA
3. kurssi Hämäläinen ym: Idea 3
4. kurssi Hirvonen ym: Argumentti 4, Tieto, tiede ja todellisuus, Sanoma Pro

Äidinkieli ja kirjallisuus

Oppikirja (kurssit 1–9)
Haapala ym.: SÄRMÄ, Suomen kieli ja kirjallisuus, 0tava 2016 tai uudempi painos TAI
SÄRMÄ digikirja, jossa on painettuun kirjaan verrattuna lisänä videoita, kuvia, nettilinkkejä ja muistiinpanomahdollisuus. Digikirjan tekstiä voi myös kuunnella ääniversiona.
Tehtäväkirjat (kurssit 1–9)
1. kurssi Kaseva ym: Särmä suomen kieli ja kirjallisuus TEHTÄVIÄ 1, Otava 2016 tai uudempi painos
2. kurssi Hellström ym: Särmä suomen kieli ja kirjallisuus TEHTÄVIÄ 2, Otava 2016 tai uudempi painos (suositellaan digikirjaa)
3. kurssi Kuohukoski ym: Särmä suomen kieli ja kirjallisuus TEHTÄVIÄ 3, Otava 2016 tai uudempi painos
4. kurssi Kaseva ym: Särmä suomen kieli ja kirjallisuus TEHTÄVIÄ 4, Otava 2016 tai uudempi painos
5. kurssi Haapala ym: Särmä suomen kieli ja kirjallisuus TEHTÄVIÄ 5, Otava 2016 tai uudempi painos
6. kurssi Haapala ym: Särmä suomen kieli ja kirjallisuus TEHTÄVIÄ 6, Otava 2017 tai uudempi painos (suositellaan digikirjaa sähköisen ylioppilaskokeen vuoksi)
7. kurssi ei työkirjaa
8. kurssi ei työkirjaa
9. kurssi Särmä suomen kieli ja kirjallisuus TEHTÄVIÄ 9, OTAVA 2018 tai uudempi painos (suositellaan digikirjaa sähköisen ylioppilaskokeen vuoksi)

Maantiede

1. kurssi Brander ym: Manner GE 1 Maailma muutoksessa, Otava
2. kurssi td>Brander ym: Manner GE 2 Sininen planeetta, Otava
3. kurssi Brander ym: Manner 3, Yhteinen maailma, Otava
4. kurssi Brander ym: Manner 4, Geomedia, Otava
5. kurssi ei oppikirjaa
6. kurssi ei oppikirjaa

Biologia

1. kurssi Idänpirtti ym: Koralli BI 1 Elämä ja evoluutio, Otava
2. kurssi Idänpirtti ym: Koralli BI 2 Ekologia ja ympäristö, Otava
3. kurssi Idänpirtti ym: Koralli 3, Solu ja perinnöllisyys (BI3) Otava
4. kurssi Idänpirtti ym: Koralli 4, Ihmisen biologia (BI 4) Otava
5. kurssi Idänpirtti ym: Koralli 5 Biologian sovellukset (BI 5) Otava
6. kurssi ei oppikirjaa
7. kurssi ei oppikirjaa

Historia

Oppikirjan hankkimista suositellaan, mutta se ei ole pakollista.
Kursseilla käytetään seuraavia oppikirjoja, mutta myös toisten kustantajien kirjoja tai sähköisiä kirjoja on mahdollista käyttää.
Otavan digikirjoja voi ostaa Otavan opiskelijan maailman kautta: https://opiskelija.otava.fi/

1. kurssi Kohi ym: Forum I, Ihminen ympäristön ja yhteiskuntien muutoksessa, Otava
2. kurssi Kohi ym: Forum, Kansainväliset suhteet, Otava
3. kurssi Kohi ym: Forum III, Itsenäisen Suomen historia, Otava
4. kurssi Kohi ym: Forum IV, Eurooppalaisen maailmankuvan kehitys, Otava
5. kurssi Höyssä ym: Linkki 5, Suomen varhaisvaiheet, Sanoma Pro
6. kurssi Kohi ym: Forum 6, Kulttuurien kohtaaminen, Otava

Yhteiskuntaoppi

Oppikirjan hankkimista suositellaan, mutta se ei ole pakollista.
Kursseilla käytetään seuraavia oppikirjoja, mutta myös toisten kustantajien kirjoja kirjoja tai sähköisiä kirjoja on mahdollista käyttää.

1. kurssi Kestiä-Kekkonen ym: Kanta 1, Suomalainen yhteiskunta, Edita
Digikirjan voi ostaa osoitteesta www.digiedita.fi
2. kurssi Hänninen ym: Forum, Taloustieto, Otava
3. kurssi Kohi ym: Forum 3, Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma, Otava
4. kurssi Ahola ym: Jokaisen laki, Sanoma Pro

Fysiikka

Oppitunnit vedetään uusimman painoksen mukaan. Myös digikirja käy kursseille 1–7 ja 9.


1. kurssi Heikki Lehto, Raimo Havukainen, Jukka Maalampi, Janna Leskinen:
Fysiikka 1 Fysiikka luonnontieteenä
(HUOM! LOPS 2016 mukainen)
2. kurssi Heikki Lehto, Jukka Maalampi, Raimo Havukainen, Janna Leskinen:
Fysiikka 2 Lämpö
(HUOM! LOPS 2016 mukainen)
3. kurssi Heikki Lehto, Jukka Maalampi, Raimo Havukainen, Janna Leskinen:
Fysiikka 3 Sähkö
(HUOM! LOPS 2016 mukainen)
4. kurssi Lehto ym: Fysiikka 4 Voima ja liike
(HUOM! LOPS 2016 mukainen)
5. kurssi Lehto ym: Fysiikka 5 Jaksollinen liike ja aallot
(HUOM! LOPS 2016 mukainen)
6. kurssi Lehto ym: Fysiikka 6 Sähkömagnetismi
(HUOM! LOPS 2016 mukainen)
7. kurssi Lehto ym: Fysiikka 7 Aine ja säteily
8. kurssi ei oppikirjaa
9. kurssi Lehto ym: Fysiikka kertaus

Kemia

Kemian kursseilla 1–5 käyvät myös vastaavat digikirjat.

1. kurssi Lehtiniemi ym: Mooli 1, KE1 Kemiaa kaikkialla, Otava
2. kurssi Lehtiniemi ym: Mooli 2, KE2 Ihmisen ja elinympäristön kemiaa, Otava
3. kurssi Lehtiniemi ym: Mooli 3, KE3 Reaktiot ja energia, Otava
4. kurssi Lehtiniemi ym: Mooli 4, KE4 Materiaalit ja teknologia, Otava
5. kurssi Lehtiniemi ym: Mooli 5, KE5 Reaktiot ja tasapaino, Otava
6. kurssi Työkurssi, ei kirjaa
7. kurssi ei oppikirjaa

Matematiikka

Lukion yhteinen matematiikka

1. kurssi Ekonen ym: Yhteinen tekijä Lukion matematiikka 1, Luvut ja lukujonot, Sanoma Pro

Yhteisen matematiikan kurssilla käy myös vastaava digikirja.

Pitkä matematiikka

Pitkän matematiikan kursseilla 2–13 käyvät myös vastaavat digikirjat.

2. kurssi Heiskanen ym: Tekijä, pitkä matematiikka 2, Polynomifunktiot ja yhtälöt, Sanoma Pro
3. kurssi Heiskanen ym: Tekijä, pitkä matematiikka 3, Geometria, Sanoma Pro
4. kurssi Heiskanen ym: Tekijä, pitkä matematiikka 4, Vektorit, Sanoma Pro
5. kurssi Heiskanen ym: Tekijä, pitkä matematiikka 5, Analyyttinen geometria, Sanoma Pro
6. kurssi Heiskanen ym: Tekijä, pitkä matematiikka 6, Derivaatta, SanomaPro
7. kurssi Heiskanen ym: Tekijä, pitkä matematiikka 7, Trigonometriset funktiot, Sanoma Pro
8. kurssi Heiskanen ym: Tekijä, pitkä matematiikka 8, Juuri- ja logaritmifunktiot, Sanoma Pro
9. kurssi Heiskanen ym: Tekijä, pitkä matematiikka 9, Integraalilaskenta, Sanoma Pro
10. kurssi Heiskanen ym: Tekijä, pitkä matematiikka 10, Todennäköisyys ja tilastot, Sanoma Pro (uusi OPS, 2.vsk)
11. kurssi Heiskanen ym: Tekijä, pitkä matematiikka 11, Lukuteoria ja todistaminen, Sanoma Pro
12. kurssi Heiskanen ym: Tekijä, pitkä matematiikka 12, Algoritmit matematiikassa, Sanoma Pro
13. kurssi Heiskanen ym: Tekijä, pitkä matematiikka 13, Differentiaali- ja integraalilaskennan jatkokurssi, Sanoma Pro
14. kurssi oppikirja ilmoitetaan syksyllä 2018
15. kurssi oppikirja ilmoitetaan keväällä 2019
16. kurssi oppikirja ilmoitetaan syksyllä 2018
17. kurssi ei oppikirjaa (käytetään monistetta)
18. kurssi ei oppikirjaa (käytetään monistetta)

Lyhyt matematiikka

Lyhyen matematiikan kursseilla 2–9 käyvät myös vastaavat digikirjat.

2. kurssi Ekonen ym: Tekijä, lyhyt matematiikka 2, Lausekkeet ja yhtälöt, Sanoma Pro
3. kurssi Ekonen ym: Tekijä, lyhyt matematiikka 3, Geometria, Sanoma Pro
4. kurssi Ekonen ym: Tekijä, lyhyt matematiikka 4, Matemaattisia malleja, Sanoma Pro
5. kurssi Ekonen ym: Tekijä, lyhyt matematiikka 5, Tilastot ja todennäköisyys, Sanoma Pro
6. kurssi Ekonen ym: Tekijä, lyhyt matematiikka 6, Talousmatematiikka, Sanoma Pro
7. kurssi Hassinen, Hemmo, Pirttimaa: Tekijä, lyhyt matematiikka 7, Matemaattinen analyysi, Sanoma Pro
8. kurssi Hassinen, Hemmo, Pirttimaa: Tekijä, lyhyt matematiikka 8, Tilastot ja todennäköisyys II, Sanoma Pro
9. kurssi kurssimateriaali ilmoitetaan syksyllä 2018

Matematiikka, fysiikka ja kemia

1–3 vsk. MAOL taulukot, uusin versio (musta kansi), Otava
tai digikirja

Englanti, A1-kieli

Englannin kielen kursseilla 1–8 myös digikirjat käyvät
Kursseilla joko uusi kirja tai puhdas käytetty

1. kurssi Karapalo ym Insights 1, Otava
2. kurssi Karapalo ym: Insights 2, Otava
3. kurssi Karapalo ym: Insights 3, Otava
4. kurssi Karapalo ym: Insights 4, Otava
5. kurssi Karapalo ym: Insights 5, Otava
6. kurssi Karapalo ym: Insights 6 Otava
7. kurssi Karapalo ym: Insights 7, Otava
8. kurssi Karapalo ym: Open Road 8, Otava
9. kurssi ei oppikirjaa
10. kurssi oppikirja ilmoitetaan myöhemmin

Ruotsi, B1-kieli

Ruotsin kielen kursseilla myös digikirjat käyvät
Kursseilla joko uusi kirja tai puhdas käytetty

1. kurssi Blom ym: Fokus 1, Otava, digikirja
2. kurssi Blom ym: Fokus 2, Otava, digikirja
3. kurssi Blom ym: Fokus 3, Otava, digikirja
4. kurssi Blom ym: Fokus 4 Otava, digikirja
5. kurssi Blom ym: Fokus 5, Otava, digikirja
6. kurssi Blom ym: Fokus 6, Otava, digikirja
7. kurssi Appel ym: Precis 7, SanomaPro
8. kurssi ei oppikirjaa
9. kurssi ei oppikirjaa

Ranskan kieli, B3-kieli

1. vsk
RAB31 Granath et al, Éscalier 1, SanomaPro
RAB32 Granath et al, Éscalier 1, SanomaPro

Ranskan kieli, B2-kieli

1. vsk
RAB21 Altschuler et al, Éscalier 2, SanomaPro
RAB22 Altschuler et al, Éscalier 2, SanomaPro
RAB23 Altschuler et al, Éscalier 2, sekä Altschuler et al, Éscalier 3, SanomaPro, HUOM! Uusi OPS -versio.
2. vsk
RAB24 Altschuler et al, Éscalier 3, SanomaPro
RAB25 Altschuler et al, Éscalier 3, sekä Dervin et al, Éscalier 4, SanomaPro, HUOM! Uusi OPS -versio.
RAB26 Dervin et al, Éscalier 4, SanomaPro
3. vsk
RAB27 Kivivirta et al, Voilà 6, Otava
RAB28 Kivivirta et al, Voilà 6, Otava
RAB29 Kivivirta et al, Abi ranska, Otava
(kurssi suoritetaan itsenäisesti & viikkotapaamisilla opettajan kanssa)

Saksa, B2-kieli

1. kurssi Bär ym: Magazin.de 3, Otava
2. kurssi Bär ym: Magazin.de 4, Otava
3. kurssi Bär ym: Magazin.de 5, Otava
4. kurssi Bär ym: Magazin.de 6, Otava
5. kurssi Bär ym: Magazin.de 7, Otava
6. kurssi Bär ym: Magazin.de 8, Otava
7. kurssi Busse-Jaakamo ym: Abi Saksa, kpl 1–5, Otava
8. kurssi Busse-Jaakamo ym: Abi Saksa, kpl 6–10, Otava
9. kurssi ei oppikirjaa

Saksa, B3-kieli

1. kurssi Bär ym: Magazin.de 1, Otava
2. kurssi Bär ym: Magazin.de 2, Otava

B3- ja B2-kielet yhdistetään kurssilla 3.
3. kurssilla käytetään SAB2.1-kurssin kirjaa Magazin.de 3.

Venäjä, B2-kieli

1.–6. kurssit ei kursseja lv. 2018–2019

Venäjä, B3-kieli

1.–3. kurssit Allen-ym: Ponjatno! 1. lukion B3-venäjää, Finn Lectura
4.–6. urssit Allen-ym: Ponjatno! 2. lukion B3-venäjää, Finn Lectura

Musiikki

1. kurssi ei oppikirjaa

Kuvataide

Töyssy-ym: Kuvataide, visuaalisen kulttuurin käsikirja, Sanoma Pro

(vähintään 2 kurssia käyvien tulee ostaa kirja, yhden kurssin käyvillä vapaaehtoinen)

Ilmaisutaito

1.–3. kurssit ei oppikirjaa

Kirjoittaminen

kaikki kurssit ei oppikirjaa

Terveystieto

1. kurssi Oppikirja ilmoitetaan myöhemmin
2. kurssi Oppikirja ilmoitetaan myöhemmin
3. kurssi Oppikirja ilmoitetaan myöhemmin

Opinto-ohjaus

ei oppikirjaa