Oppikirjat lukuvuonna 2017–2018

Uskonto

Opiskelija voi hankkia joko digi- tai printtikirjan Verso-sarjasta

1. kurssi Hanki-Könni-Nyssönen: VERSO 1, uskonnon portilla, SanomaPro
2. kurssi Hanki-ym: VERSO 2, Maailmanlaajuinen kristinusko, SanomaPro
3. kurssi Hanki-ym: VERSO 3, Maailman uskontoja, SanomaPro
4. kurssi Hanki-ym: VERSO 4, Uskonto Suomessa, SanomaPro
5. kurssi Materiaali kurssin aikana
6. kurssi Materiaali kurssin aikana
7. kurssi Riekkinen ym: Uskonnon matkakirja, Raamattu nyt. Kirjapaja
(Itsenäinen kurssi; Opiskelija saa kirjan lainaan koululta.)

Elämänkatsomustieto

Tabletkoulu.fi

1. kurssi Kajas-ym: ET1 Maailmankatsomus ja kriittinen ajattelu
2. kurssi Kajas-ym: ET2 Ihminen, identiteetti ja hyvä elämä
3. kurssi Meltovuo-ym: ET3 Yksilö ja yhteisö
4. kurssi Meltovuo-ym: ET4 Kulttuurit katsomuksen muovaajina

Psykologia

Opiskelijat voivat käyttää joko digi- tai printtikirjaa

1. kurssi Aarnio-ym: Skeema 1, Psyykkinen toiminta ja oppiminen, Edita
2. kurssi Aarnio-ym: Skeema 2, Kehittyvä ihminen, Edita
3. kurssi Aarnio-ym: Skeema 3, Tietoa käsittelevä ihminen, Edita
4. kurssi Aarnio-ym: Skeema 4, Tunteet, psyykkinen hyvinvointi ja mielenterveys, Edita
5. kurssi Vilkko-ym: Mielen maailma 5. Persoonallisuus ja mielenterveys, Sanoma Pro
6. kurssi Ahokas-ym: Sosiaalipsykologia, Sanoma Pro
7. kurssi Vilkko-ym. Lukion psykologian kertauskirja, WSOY
8. kurssi Kurssimateriaali hankitaan yhdessä

Filosofia

Oppikirjan hankkimista suositellaan, mutta se ei ole pakollista.
Kurssilla käytetään seuraavia oppikirjoja, mutta myös toisten kustantajien kirjoja on mahdollista käyttää.
Myös sähköisiä kirjoja on mahdollista käyttää.

1. kurssi Hämäläinen-Kotro-Arkko-Sipilä: Idea 1, Johdatus filosofiaan, OTAVA
2. kurssi Hämäläinen-Kotro-Arkko-Sipilä: Idea 2, Etiikka, OTAVA
3. kurssi Hämäläinen-ym: Idea 3
4. kurssi Hämäläinen-ym: Idea 4

Äidinkieli ja kirjallisuus

Uusi opetussuunnitelma

Oppikirja (kurssit 1–5 ja 7)
Haapala ym.: SÄRMÄ, Suomen kieli ja kirjallisuus, 0tava 2016 tai uudempi painos TAI
SÄRMÄ digikirja, jossa on painettuun kirjaan verrattuna lisänä videoita, kuvia, nettilinkkejä ja muistiinpanomahdollisuus. Digikirjan tekstiä voi myös kuunnella ääniversiona.
Tehtäväkirjat (kurssit 1–5 ja 7)
Kurssien 1–5 opetus etenee painettujen työkirjojen mukaisesti, mutta kursseilla voi käyttää myös vastaavaa digikirjaa.
1. kurssi Kaseva ym: Särmä suomen kieli ja kirjallisuus TEHTÄVIÄ 1, Otava 2016 tai uudempi painos
2. kurssi Hellström ym: Särmä suomen kieli ja kirjallisuus TEHTÄVIÄ 2, Otava 2016 tai uudempi painos
3. kurssi Kuohukoski ym: Särmä suomen kieli ja kirjallisuus TEHTÄVIÄ 3, Otava 2016 tai uudempi painos
4. kurssi Kaseva ym: Särmä suomen kieli ja kirjallisuus TEHTÄVIÄ 4, Otava 2016 tai uudempi painos
5. kurssi Haapala ym: Särmä suomen kieli ja kirjallisuus TEHTÄVIÄ 5, Otava 2016 tai uudempi painos
7. kurssi ei työkirjaa

Vanha opetussuunnitelma

Oppikirja (kurssit 6, 8 ja 9)
Haapala ym: Särmä, suomen kieli ja kirjallisuus, Otava 2015 tai vanhempi
Tehtäväkirjat (kurssit 6, 8 ja 9)
6. kurssi Hellström ym: Särmä, suomen kieli ja kirjallisuus tehtäviä 6, Otava
8. kurssi Kaseva ym: Särmä, suomen kieli ja kirjallisuus tehtäviä 8, Otava
9. kurssi ei työkirjaa

Maantiede

1. kurssi Brander-ym: Manner GE 1 Maailma muutoksessa, Otava
2. kurssi Manner: GE 2 Sininen planeetta, Otava
3. kurssi Brander-ym: Manner 3, Yhteinen maailma, Otava
4. kurssi Brander ym: Manner 4, Geomedia, Otava
5. kurssi ei oppikirjaa
6. kurssi Fabritius-ym: Abi Maantiede, Otava

Uusimmat painokset!

Biologia

1. kurssi Idänpirtti-ym: Koralli BI 1 Elämä ja evoluutio, Otava
2. kurssi Koralli BI 2 Ekologia ja ympäristö, Otava
3. kurssi Idänpirtti-ym: Koralli 3, Solu ja perinnöllisyys (BI3) Otava
4. kurssi Idänpirtti jne. Koralli 4, Ihmisen biologia (BI 4) Otava
(jos ei ehdi ilmestyä, sitten Nowak jne. Ihminen Lukion biologia 4, Otava)
5. kurssi Idänpirtti jne. Koralli 5 Biologian sovellukset (BI 5) Otava
(jos ei ehdi ilmestyä, sitten Nowak jne. Bioteknologia , Lukion biologia 5 Otava)
6. kurssi ei oppikirjaa
7. kurssi Hiekka-ym: Abi Biologia, Otava

Historia

Oppikirjan hankkimista suositellaan, mutta se ei ole pakollista.
Kursseilla käytetään seuraavia oppikirjoja, mutta myös toisten kustantajien kirjoja tai sähköisiä kirjoja on mahdollista käyttää.
Otavan digikirjoja voi ostaa Otavan opiskelijan maailman kautta: https://opiskelija.otava.fi/

1. kurssi Kohi-ym: Forum I, Ihminen ympäristön ja yhteiskuntien muutoksessa, Otava
2. kurssi Kohi-ym: Forum, Kansainväliset suhteet, Otava
3. kurssi Kohi-ym: Forum III, Itsenäisen Suomen historia, Otava
4. kurssi Kohi-ym: Forum IV, Eurooppalaisen maailmankuvan kehitys, Otava
5. kurssi Höyssä-ym: Linkki 5, Suomen varhaisvaiheet, Sanoma Pro
6. kurssi Kohi-ym: Forum 6, Kulttuurien kohtaaminen, Otava

Yhteiskuntaoppi

Oppikirjan hankkimista suositellaan, mutta se ei ole pakollista.
Kursseilla käytetään seuraavia oppikirjoja, mutta myös toisten kustantajien kirjoja kirjoja tai sähköisiä kirjoja on mahdollista käyttää.

1. kurssi Kanta 1, Suomalainen yhteiskunta, Edita
Digikirjan voi ostaa osoitteesta www.digiedita.fi
2. kurssi Hänninen-ym: Forum, Taloustieto, Otava
3. kurssi Haapaniemi-ym: Linkki 3, Lakitieto, Sanoma Pro
4. kurssi Liuskari-ym: Forum, Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni, Otava

Fysiikka

Oppitunnit vedetään uusimman painoksen mukaan. Myös digikirja käy kursseille 1–6.

1. kurssi Heikki Lehto, Raimo Havukainen, Jukka Maalampi, Janna Leskinen:
Fysiikka 1 Fysiikka luonnontieteenä
(HUOM! LOPS 2016 mukainen)
2. kurssi Heikki Lehto, Jukka Maalampi, Raimo Havukainen, Janna Leskinen:
Fysiikka 2 Lämpö
(HUOM! LOPS 2016 mukainen)
3. kurssi Heikki Lehto, Jukka Maalampi, Raimo Havukainen, Janna Leskinen:
Fysiikka 3 Sähkö
(HUOM! LOPS 2016 mukainen)
4. kurssi Lehto ym: Fysiikka 4 Voima ja liike
(HUOM! LOPS 2016 mukainen)
5. kurssi Lehto ym: Fysiikka 5 Jaksollinen liike ja aallot
(HUOM! LOPS 2016 mukainen)
6. kurssi Lehto ym: Fysiikka 6 Sähkömagnetismi
(HUOM! LOPS 2016 mukainen)
7. kurssi Lehto ym: Fysiikka 7, Sähkömagnetismi
8. kurssi Lehto ym: Fysiikka 8, Aine ja säteily
9. kurssi ei oppikirjaa
10. kurssi ei kurssia lukuvuonna
11. kurssi Mafynetti lukion fysiikan kertauskurssille.

Kemia

Kemian kursseilla 1–5 käyvät myös vastaavat digikirjat.

1. kurssi Lehtiniemi-ym: Mooli 1, KE1 Kemiaa kaikkialla, Otava
2. kurssi Lehtiniemi-ym: Mooli 2, KE2 Ihmisen ja elinympäristön kemiaa, Otava
3. kurssi Lehtiniemi-ym: Mooli 3, KE3 Reaktiot ja energia, Otava
4. kurssi Lehtiniemi-ym: Mooli 4, KE4 Materiaalit ja teknologia, Otava
5. kurssi Lehtiniemi-ym: Mooli 5, KE5 Reaktiot ja tasapaino, Otava
6. kurssi Työkurssi, ei kirjaa
7. kurssi ei oppikirjaa

Matematiikka

Lukion yhteinen matematiikka

1. kurssi Ekonen-ym: Yhteinen tekijä Lukion matematiikka 1, Luvut ja lukujonot, Sanoma Pro

Yhteisen matematiikan kurssilla käy myös vastaava digikirja.

Pitkä matematiikka

Pitkän matematiikan kursseilla 2–14 käyvät myös vastaavat digikirjat.

2. kurssi Heiskanen-ym: Tekijä, pitkä matematiikka 2, Polynomifunktiot ja yhtälöt, Sanoma Pro
3. kurssi Heiskanen-ym: Tekijä, pitkä matematiikka 3, Geometria, Sanoma Pro
4. kurssi Heiskanen-ym: Tekijä, pitkä matematiikka 4, Vektorit, Sanoma Pro
5. kurssi Heiskanen-ym: Tekijä, pitkä matematiikka 5, Analyyttinen geometria, Sanoma Pro
6. kurssi Heiskanen-ym: Tekijä, pitkä matematiikka 6, Derivaatta, SanomaPro
7. kurssi Heiskanen-ym: Tekijä, pitkä matematiikka 7, Trigonometriset funktiot, Sanoma Pro
8. kurssi Kangasaho-ym: Pitkä matematiikka 8, Juuri- ja logaritmifunktiot, Sanoma Pro
9. kurssi Heiskanen-ym: Tekijä, pitkä matematiikka 9, Integraalilaskenta, Sanoma Pro
10. kurssi Heiskanen-ym: Tekijä, pitkä matematiikka 10, Todennäköisyys ja tilastot, Sanoma Pro (uusi OPS, 2.vsk)
Kangasaho-ym: Pitkä matematiikka 10, Integraalilaskenta, Sanoma Pro (vanha OPS, 3vsk.)
11. kurssi Heiskanen-ym: Tekijä, pitkä matematiikka 11, Lukuteoria ja todistaminen, Sanoma Pro
12. kurssi Heiskanen-ym: Tekijä, pitkä matematiikka 12, Algoritmit matematiikassa, Sanoma Pro
13. kurssi Kangasaho-ym: Pitkä matematiikka 13, Differentiaali- ja integraalilaskennan jatkokurssi, Sanoma Pro
14. kurssi Kangasaho-ym: Pitkä matematiikka 14, Kertaus, Sanoma Pro
15. kurssi Peräsalo-Soro-Wuolijoki: MAB Lukiolaisen matematiikka 7, Talousmatematiikka, Sanoma Pro
(saatavilla enää vain käytettynä)
16. kurssi Hautajärvi-ym: Variaabeli 8, Tilastot ja todennäköisyys II (vanha ops), Otava
17. kurssi ei oppikirjaa (käytetään monistetta)
18. kurssi ei oppikirjaa (käytetään monistetta)

Lyhyt matematiikka

Lyhyen matematiikan kursseilla 2–9 käyvät myös vastaavat digikirjat.

2. kurssi Ekonen-ym: Tekijä, lyhyt matematiikka 2, Lausekkeet ja yhtälöt, Sanoma Pro
3. kurssi Ekonen-ym: Tekijä, lyhyt matematiikka 3, Geometria, Sanoma Pro
4. kurssi Ekonen-ym: Tekijä, lyhyt matematiikka 4, Matemaattisia malleja, Sanoma Pro
5. kurssi Ekonen-ym: Tekijä, lyhyt matematiikka 5, Tilastot ja todennäköisyys, Sanoma Pro
6. kurssi Ekonen-ym: Tekijä, lyhyt matematiikka 6, Talousmatematiikka, Sanoma Pro
7. kurssi Forsell-ym: Sigma 7, Talousmatematiikka, Sanoma Pro
8. kurssi Hassinen-ym: Sigma 8, Matemaattisia malleja III, Sanoma Pro
9. kurssi Aalto-ym: Lyhyt Matikka 9, kertaus, Sanoma Pro

Matematiikka, fysiikka ja kemia

1–3 vsk. MAOL taulukot, uusin versio (musta kansi), Otava
tai digikirja

Englanti, A1-kieli

Englannin kielen kursseilla 1–8 myös digikirjat käyvät
Kursseilla joko uusi kirja tai puhdas käytetty

1. kurssi Karapalo ym Insights 1, Otava
2. kurssi Karapalo ym: Insights 2, Otava
3. kurssi Karapalo ym: Insights 3, Otava
4. kurssi Karapalo ym: Insights 4, Otava
5. kurssi Karapalo ym: Insights 5, Otava
6. kurssi Karapalo ym: Insights 6 Otava
7. kurssi Karapalo-ym: Open Road 7, Otava
8. kurssi Karapalo-ym. Open Road 8, Otava
10. kurssi Silk-ym: Abi englanti, Otava, v. 2012 tai uudempi painos

Ruotsi, B1-kieli

Kursseilla 1–5 on digikirja, kursseilla 6 ja 7 käy paperikirja tai digikirja.

1. kurssi Blom-ym: Fokus1, Otava, digikirja
2. kurssi Blom-ym: Fokus2, Otava, digikirja
3. kurssi Blom-ym: Fokus3, Otava, digikirja
4. kurssi Blom-ym: Fokus4 Otava, digikirja
5. kurssi Blom-ym: Fokus5, Otava, digikirja
6. kurssi Appel-ym: Precis 6, Kurs 6, SanomaPro
7. kurssi Appel-ym: Precis 7, SanomaPro
8. kurssi Blom-ym: Grammatik Galleri, Otava

Ranskan kieli, B3-kieli

1. vsk
RAB31 Granath et al, Éscalier 1, SanomaPro
RAB32 Granath et al, Éscalier 1, SanomaPro

Ranskan kieli, B2-kieli

1. vsk
RAB21 Altschuler et al, Éscalier 2, SanomaPro
RAB22 Altschuler et al, Éscalier 2, SanomaPro
RAB23 Altschuler et al, Éscalier 2, sekä Altschuler et al, Éscalier 3, SanomaPro, HUOM! Uusi OPS -versio.
2. vsk
RAB24 Altschuler et al, Éscalier 3, SanomaPro
RAB25 Altschuler et al, Éscalier 3, sekä Dervin et al, Éscalier 4, SanomaPro
RAB26 Dervin et al, Éscalier 4, SanomaPro
3. vsk
RAB27 Kivivirta et al, Voilà 6, Otava
RAB28 Kivivirta et al, Voilà 6, Otava
RAB29 Kivivirta et al, Abi ranska, Otava
(kurssi suoritetaan itsenäisesti & viikkotapaamisilla opettajan kanssa)

Saksa, B2-kieli

1. kurssi Bär.ym: Magazin.de 3, Otava
2. kurssi Bär.ym: Magazin.de 4, Otava
3. kurssi Bär.ym: Magazin.de 5, Otava
4.–6. kurssit Busse-Jaakamo-ym: Panorama Deutsch 4-6, Texte, Otava
4. kurssi Busse-Jaakamo-ym: Panorama Deutsch 4, Übungen 4, Otava
5. kurssi Busse-Jaakamo-ym: Panorama Deutsch 5, Übungen 5, Otava
6. kurssi Busse-Jaakamo-ym: Panorama Deutsch 6, Übungen 6, Otava
7.–8. kurssit Busse-Jaakamo-ym: Abi Saksa, Otava
9. kurssi ei oppikirjaa

Saksa, B3-kieli

1. kurssi Bär.ym: Magazin.de 1, Otava
2. kurssi Bär.ym: Magazin.de 2, Otava

B3- ja B2-kielet yhdistetään kurssilla 3.
3. kurssilla käytetään SAB2.1-kurssin kirjaa Magazin.de 3.

Venäjä, B3-kieli

1.–3. kurssit Allen-ym: Ponjatno! 1. lukion B3-venäjää, Finn Lectura

Venäjä, B2-kieli

1.–6. kurssit ei kursseja lv. 2017–2018
7.–8. kurssit Jegorenkov-ym: Možno 2, Tekstikirja, venäjän alkeiskurssi, Otava
Jegorenkov-ym: Možno 2. Harjoituskirja, venäjän alkeiskurssi, Otava

Musiikki

1. kurssi ei oppikirjaa

Kuvataide

Töyssy-ym: Kuvataide, visuaalisen kulttuurin käsikirja, Sanoma Pro

(vähintään 2 kurssia käyvien tulee ostaa kirja, yhden kurssin käyvillä vapaaehtoinen)

Ilmaisutaito

1.–3. kurssit ei oppikirjaa

Kirjoittaminen

kaikki kurssit ei oppikirjaa

Terveystieto

1. kurssi Kannas-ym: Virtaa, Terveyden perusteet, Edukustannus
2. kurssi Oppikirja ilmoitetaan myöhemmin
3. kurssi Kannas-ym: Lukion terveystieto. VIRTAA, Terveys ja tutkimus.

Opinto-ohjaus

1. kurssi ei oppikirjaa