Ylioppilastutkintotodistus

Ylioppilastutkintotodistus

Niille kokelaille, jotka ovat hyväksytysti suorittaneet pakolliset kokeet ja jotka saavat lukion päättötodistuksen, lautakunta antaa ylioppilastutkintotodistuksen. Todistus annetaan sinä tutkintokertana, jolloin kaikki pakolliset (4) kokeet on hyväksytysti suoritettu.

Kokelaalle, joka on suorittanut hyväksytysti tutkinnon pakolliset kokeet, mutta joka ei vielä ole oikeutettu saamaan lukion päättötodistusta, ei anneta ylioppilastutkintotodistusta.

Lukion päättötodistuksen saaminen edellyttää vähintään 75 kurssin suorittamista. Jonkin oppiaineen opiskelusta vapauttaminen ei alenna päättötodistuksen saamisen edellyttämää kokonaiskurssimäärää.