Tutkinnon suorittaminen

Ylioppilastutkinnon suorittaminen

Ylioppilastutkinnon kokeet tulee suorittaa enintään kolmena peräkkäisenä tutkinto-kertana, ja tutkintoon voi lisätä uusia aineita enintään kolmen tutkintokerran ajan. Valmistumisen jälkeen tutkintoa voi täydentää uusilla aineilla.

Jos kokelas ei ole suorittanut tutkintoa säädetyssä ajassa, tutkinto katsotaan hylätyksi. Tutkinnon suorittamisen voi tällöin aloittaa uudelleen.

Tutkinnon aineyhdistelmät (syksyllä 2021 tai aikaisemmin aloitetut tutkinnot)

Kokelaan tutkintoon kuuluu vähintään neljä koetta, joista äidinkielen ja kirjallisuuden koe on kaikille pakollinen. okelas valitsee kolme muuta tutkintonsa pakollista koetta seuraavien neljän kokeen joukosta: toisen kotimaisen kieli, vieras kieli, matematiikka ja reaaliaine. Kokelas voi lisäksi sisällyttää tutkintoonsa yhden tai useamman ylimääräisen kokeen.

Vähintään yhden tutkinnon pakollisista kokeista tulee olla vaativampi koe tai toisen kotimaisen kielen kokeena suoritettu äidinkielen ja kirjallisuuden koe. Ylioppilastutkintoon voi kuulua vain yksi koe samassa oppiaineessa.

Tutkinnon aineyhdistelmät (keväällä 2022 tai myöhemmin aloitetut tutkinnot)

Ylioppilastutkintoa suorittavan kokelaan tutkintoon kuuluu vähintään viisi koetta eri tutkintoaineissa. Kaikkien kokelaiden on sisällytettävä tutkintoonsa äidinkielen ja kirjallisuuden koe. Lisäksi tutkintoon on sisällytettävä vähintään neljä koetta vähintään kolmesta seuraavasta ryhmästä: matematiikka, toinen kotimainen kieli, vieras kieli ja reaaliaine. Kokeisiin tulee sisältyä vähintään yksi pitkän oppimäärän koe.

Tutkintoon vaadittujen viiden kokeen lisäksi kokelas voi suorittaa yhden tai useamman muun kokeen. Kokelas voi halutessaan suorittaa eri oppimäärien kokeita samassa tutkintoaineessa. Saman aineen eri oppimäärien kokeet voidaan kuitenkin laskea suoritukseksi vain kerran, esimerkiksi lyhyt ja pitkä matematiikka tai evankelisluterilainen uskonto ja ortodoksinen uskonto.

Kokelas voi halutessaan valita toisen kotimaisen kielen kokeen sijasta äidinkieleltään ruotsin- tai suomenkielisille kokelaille tarkoitetun äidinkielen ja kirjallisuuden kokeen kyseisessä kielessä.

Etkö ole varma, millä aineyhdistelmillä pääset ylioppilaaksi? Kokeile Ylioppilastutkintolautakunnan laskuria.

Ylioppilastutkinnon suoritusaika

Tutkintoon vaadittavat kokeet suoritetaan enintään kolmena peräkkäisenä tutkintokertana. Hylätyn kokeen voi uusia kolme kertaa kolmella seuraavalla tutkintokerralla.

Jos kokelas tulee hylätyksi jossakin valmistumisen edellyttämässä kokeessa kolmannella tutkintokerralla, tutkinnon suorittaminen voi ulottua kuuteen tutkintokertaan. Tutkintoon voi kuitenkin lisätä uusia kokeita vain ensimmäisen kolmen peräkkäisen tutkintokerran aikana. Jos kokelas on valinnut vaativamman tason kokeen aineessa, jossa on kahden tason mukaisia kokeita, ja saanut koesuorituksesta hylätyn arvosanan, hän voi kokeen uusiessaan vaihtaa sen tason. Tason vaihtaminen edellyttää kuitenkin, että vaadittuihin kokeisiin sisältyy yksi vaativamman tason koe. 

Sairastuminen, ulkomailla tapahtuva päätoiminen opiskelu tai muun niihin rinnastettava painava syy voi pidentää tutkinnon suorittamista 1–2 tutkintokertaa.

Kokeiden uusiminen ja arvosanojen korottaminen

Jos tutkinnon suorittaminen on kesken, kokelas saa uusia hylätyn kokeen kolme kertaa seuraavan kolmen tutkintokerran aikana. Tutkinnon valmistumisen jälkeen hylättyä koetta voi uusia rajoituksetta.

Hyväksyttyä koetta voi uusia rajoituksetta.

Tutkinnon täydentäminen

Valmistumisen jälkeen tutkintoa voi täydentää uusilla tutkintoaineilla ja oppimäärillä.

Voit täydentää tutkintoa sellaisten oppiaineiden kokeilla, jotka eivät sisälly suorittamaasi tutkintoon. Voit myös täydentää tutkintoa sellaisten oppiaineiden kokeilla, jotka ovat eritasoisia kuin suorittamaasi tutkintoon sisältyvät samojen oppiaineiden kokeet. Voit siis suorittaa esimerkiksi pitkän saksan kokeen, vaikka olisit aiemmin tutkinnossasi suorittanut lyhyen saksan kokeen.

Tutkinnon täydentäminen ei edellytä kyseisen aineen tai oppimäärän suoritettuja opintoja.

Ylioppilastutkinnon arvosanat ja kompensaatiopisteet

arvosanakompensaatiopisteet
laudatur7 pistettä
eximia cum laude approbatur6 pistettä
magna cum laude approbatur5 pistettä
cum laude approbatur4 pistettä
lubenter approbatur3 pistettä
approbatur2 pistettä
improbatur0 pistettä

Kokelas voi suorittaa ylioppilastutkinnon hyväksytysti, vaikka hän saisi tutkintoon vaadittavasta kokeesta hylätyn arvosanan. Lautakunta myöntää kompensaatiopisteitä sen mukaan, mitkä arvosanat kokelas on saanut muista kokeistaan. Vain yhden hylätyn kokeen voi kompensoida.

Keväällä 2022 tai myöhemmin tutkintonsa aloittaneilla on vain yksi hylätty arvosana: i. Keväällä 2022 tai sen jälkeen tutkintonsa aloittanut kokelas tarvitsee yhteensä 10 pistettä kompensoidakseen hylätyn arvosanan (i). Keväällä 2022 tai sen jälkeen aloitetuissa tutkinnoissa kompensaatiopisteitä saa vain tutkintoon vaadittavista kokeista eli enintään neljästä hyväksytysti suoritetusta kokeesta.

Syksyllä 2021 tai sitä aiemmin aloittaneiden hylätyt suoritukset on jaettu tason mukaan neljään luokkaan, joista käytetään merkintöjä i+, i, i- ja i=. Hylätyn kokeen saa kompensoitua seuraavasti:

  • i+ 12 pistettä
  • i 14 pistettä
  • i- 16 pistettä
  • i= 18 pistettä

Syksyllä 2021 tai sitä aiemmin aloitetuissa tutkinnoissa kompensaatiopisteitä saa kaikista hyväksytysti suoritetuista kokeista (sekä pakollisista että ylimääräisistä kokeista).