Lukihäiriöiset kokelaat

Lukihäiriöiset kokelaat

Jos kokelaalla on lukihäiriö ja kokelas tai hänen huoltajansa haluaa, että lukihäiriö otetaan tutkinnossa huomioon, tulee asiasta hankkia lukihäiriötä koskeva selvitys. Lukihäiriöstä tulee jättää alkuperäinen lukioaikana hankittu todistus koulun toimistoon tutkintoon viimeistään kokeeseen ilmoittautumisen yhteydessä.

Kokelaalla on mahdollisuus hakea koetilanteen erityisjärjestelyjä keskivaikean tai vaikean lukihäiriön perusteella.

Koetilanteen erityisjärjestelyjen myöntämisen edellytyksenä on keskivaikean tai vaikean lukihäiriön lisäksi se, että kokelas on saanut lausunnot kolmelta lausunnonantajalta: luki-tutkimuksen suorittajalta ja kahdelta opettajalta. Erityisjärjestelyjä haetaan rehtorin kanssa ylioppilastutkintolautakunnan sähköisessä asiointipalvelussa.

Niiden lukihäiriöisten kokelaiden kokeet, joille ei ole haettu erityisjärjestelyjä, tarkistaa ylioppilastutkintolautakunta, joka voi harkintansa mukaan päättää arvosanamuutoksista yhdessä kokeessa, jos pistemäärä sijoittuu lähelle ylempää arvosanaa.

Lisätietoa saat opinto-ohjaajalta, koulun toimistosta ja ylioppilastutkinnon luki-määräyksistä (pdf).

Muiden erityisjärjestelyjen selvittäminen on tarpeellista, kun kokelaalla on kuulovamma, sairaus, vamma tai vieraskielisyys.

Muista erityisjärjestelyistä lisätietoa saat osoitteesta www.ylioppilastutkinto.fi/maaraykset/erityisjarjestelyt.