Ilmoittautuminen ylioppilaskirjoituksiin

Ilmoittautuminen ylioppilaskirjoituksiin

Ylioppilaskirjoituksiin ilmoittaudutaan Wilman kautta.

Mikäli et ole Oriveden lukion opiskelija, kysy ilmoittautumisohjeet toimistosta.

Näin ilmoittaudut ylioppilaskirjoituksiin Wilman kautta

Wilmassa ylioppilaskirjoituksiin ilmoittaudutaan lomakkeella:
Lomakkeet > Ilmoittautuminen ylioppilaskirjoituksiin
(Jos ylävalikossa ei näy Lomakkeet-kohtaa, valitse ensin Lisää)

Seuraa sivulla olevia ohjeita ja valitse kunkin aineen kohdalla, johon ilmoittaudut:

 • kokelaslaji
 • aine, johon ilmoittaudut (huomioi myös kokeen taso kielissä ja matematiikassa)
 • pakollinen vai ylimääräinen koe
 • vuosi, S(yksy) tai K(evät
  ohjelma tarjoaa seuraavan yo-kokeen automaattisesti, älä vaihda sitä!

Ensi kertaa ilmoittautuvien hajautettua tutkintoa suorittavien tulee tehdä suuunnitelma pakollisten kokeiden suorittamisesta. Valitse

 • suunniteltu kirjoitusaika (20S, 21K, 21S)
 • suunniteltu kirjoitusaine
 • suunnitelman pakollisuus (pakollinen)

Jos olet jo aiemmin osallistunut yo-tutkintoon, näkyvät aiemmat ilmoittautumisesi lomakkeessa.

Ilmoittautumisen vahvistus

Ilmoittautumisen vahvistat täyttämällä lomakkeen. Kun ilmoittautumisesi on tarkistettu, saat vahvistuksen Wilma-viestillä.
Ilmoittautuminen on sitova. Se katsotaan yrityskerraksi ja tutkintomaksu on suoritettava.

Ilmoittautumismaksut

Vuonna 2021 perusmaksu on 14 euroa tutkintokerralta ja koekohtainen maksu 28 euroa kokeelta. Tutkintomaksu tulee suorittaa 31.7.2021 mennessä. Maksukuitit kokelaille lähetetään postitse kesäkuun aikana.

Huomattavaa

Erityistä huomiota ilmoittautuessa tulee kiinnittää seuraaviin seikkoihin:

Hajautus

Tutkinnon voi suorittaa hajautetusti kolmena perättäisenä tutkintokertana.

Opintojen riittävyys, osallistumisoikeus

Tutkintoaineen pakolliset kurssit on oltava opiskeltuina ennen ylioppilastutkinnon kyseisen aineen kokeeseen osallistumista.

Tutkintoaineissa pakollisista kursseista on oltava arvosana, joka voi olla myös hylätty (4).

Ilmoittautuminen on sitova

Ilmoittautuminen katsotaan yrityskerraksi ja tutkintomaksu on suoritettava.

Hajauttamisen ja koko tutkinnon suunnitelma

 • Aineen pakollisuutta/ylimääräisyyttä ei voi muuttaa kesken tutkinnon.
  Poikkeuksena on, kun kokelas on valinnut tutkintonsa pakolliseksi kokeeksi vaativamman tason kokeen ja saanut koesuorituksesta hylätyn arvosanan, hän voi kokeen uusiessaan vaihtaa kokeen tason. Pakollisiin kokeisiin täytyy silti sisältyä yksi vaativamman tason koe.
 • Neljästä pakollisesta kokeesta yhdessä on suoritettava laajemman tason koe (esim. pitkä matematiikka, A-englanti).
 • Ilmoittautumislomakkeen kaikki kohdat on täytettävä.

Ylioppilastutkintotodistus

Ylioppilastutkintolautakunta kirjoittaa todistuksen automaattisesti sinä tutkintokertana, kun neljä pakollista koetta on suoritettu hyväksytysti. Ylioppilastutkintotodistuksen saaminen edellyttää lukion päättötodistuksen saamista ja sitä, että tutkintomaksu on suoritettu.

Todistusta säilytetään YTL:n arkistossa kunnes kokelas saa päättötodistuksen.