Unesco-koulu

Oriveden lukio on Unesco-koulu

Oriveden lukio on Unesco-koulu. Pirkanmaalla on vain kaksi lukiota, jotka ovat saaneet Unesco-statuksen.

Verkostoon kuuluvat koulut toteuttavat toiminnassaan YK:n ja Unescon ohjelmia ja linjauksia. Koulut edistävät toiminnallaan YK:n Agenda 2030 tavoitteiden saavuttamista ASPnet-kouluverkoston strategian mukaisesti.

Koulut osallistuvat Unescon koulutusta, tiedettä, kulttuuria ja viestintää koskevien strategioiden ja ohjelmien toteutukseen.

 

Unesco-verkosto (UNESCO ASPnet – Associated Schools Network) on maailman suurin kouluverkosto. Siihen kuuluu tällä hetkellä 11 700 koulutusalan instituutiota, joiden toimialat vaihtelevat esiopetuksesta opettajankoulutukseen 182 maassa.

Verkosto aloitti toimintansa vuonna 1953. Suomi on ollut verkostossa mukana vuodesta 1959 ja nykyisin Suomen verkko kattaa kuutisenkymmentä oppilaitosta ala-asteista yliopistojen opettajankoulutuslaitoksiin. Verkoston toiminta näkyy koulujen pedagogiikassa ja toimintakulttuurissa toimintana kestävän tulevaisuuden hyväksi.

 

Maailmankansalaisuus

Verkostoon kuuluvat koulut kehittävät ja testaavat innovatiivisia ja osallistavia opetusmenetelmiä, joiden keskiössä ovat rauha ja ihmisoikeudet, kestävä kehitys, maailmankansalaisuus ja interkulttuurinen osaaminen. Unescon mukaiset arvot ja käytänteet näkyvät osana koulun toteuttamia hankkeita ja toimintakulttuuria.  Koulut hyödyntävät opetuksessaan Unescon aineistoja ja jakavat keskenään ideoita ja toimivia käytäntöjä.

Unesco -kouluverkosto tarjoaa keinoja käsitellä ajankohtaisia ja globaaleja kysymyksiä yhdessä oppilaiden kanssa. Keskeisenä tavoitteena on tarjota lapsille ja nuorille paremmat lähtökohdat ymmärtää yhä monimutkaistuvaa keskinäisriippuvuuksien maailmaa. 

Unesco-kouluverkoston toiminnassa keskitytään maailmankansalaisuuden (Global Citizenship Education, GCE) ja kestävän kehityksen (Education for Sustainable Development, ESD) kysymyksiin. Kouluverkoston toiminnan päämääränä on voimaannuttaa oppilaita luoviksi ja vastuullisiksi kansalaisiksi.

Unesco-kouluissa globaalikasvatus ja kestävä kehitys on integroitu koulujen opetussuunnitelmiin. Lisäksi globaalikasvatuksen ja kestävän kehityksen opetuksessa kokeillaan uusia innovatiivisia opetusmenetelmiä.

Orivesi on verkostoitunut

Yhteistyö Unesco-koulujen kesken on tärkeää. Kokemusten, hyvien käytäntöjen ja ideoiden jakamista kehitetään ja vahvistetaan Unesco-koulujen kesken. Oriveden lukio kuuluu Unesco-toimintansa kautta PAX-kouluihin, joita ovat Björneborgs Svenska Samskola, Kuninkaanhaan koulu (Pori), Oriveden lukio, Tampereen yliopiston normaalikoulu sekä Varalan urheiluopisto Tampereelta.

Oriveden lukio on mukana myös Unesco-koulujen Yhteinen Itämeri -hankkeessa, jossa ovat mukana Helsingin kielilukio, Suomalais-venäläinen koulu (Helsinki), Tuusulan lukio, Vaasan lyseon lukio, Alppilan lukio (Helsinki) ja Oriveden lukio.

Itämeri-koulut verkostossa ovat mukana myös Martinlaakson lukio (Vantaa), Kaitaan lukio (Espoo) ja Kotkan lyseo. Kaikki edellä mainitut koulut ovat Unesco-kouluja. Lisäksi Itämeri-verkostossa toimii Hyrylän yläaste (Tuusula), joka ei ole Unesco-koulu.

Meillä on koulussamme neljä Unesco-lähettilästä, jotka ovat samalla koulumme hyvinvointiagentteja. Lukuvuonna 2022–2023 rekrytoimme opiskelijoistamme vielä 3–4 Unesco-lähettilästä lisää.

Vuonna 2022 lähettiläämme ovat olleet mukana Itämeri-koulujen yhteisellä luontoleirillä Harakkasaaressa huhtikuussa, Seilin seminaarissa toukokuussa sekä Rosalan viikinkikeskuksen ja Bengtskärin opintomatkoilla.

Joulukuussa 2022 Itämeri-koulujen edustajat tapaavat Helsingissä ja toukokuun 2023 alussa on jälleen seminaari Seilin saarella.

Oriveden lukion Unesco-lähettiläät ovat marraskuussa 2022 edustamassa OPH:n kansainvälisyyspäivillä Joensuussa samoin kuin olivat vuonna 2021 Vaasassa.

Tarkemmin voit tutustua Itämeri-kouluihin täältä: yhteinenitameri.wordpress.com

Globaalikasvatuksen tavoitteet

Maailmankansalaisuuteen kasvattaminen on yksi globaalikasvatuksen tavoitteista. Globaalikasvatuksella pyritään aktiivisten ja vastuullisten, paikallisista ja globaaleista riippuvuussuhteista tietoisten maailmankansalaisten kasvattamiseen. Tavoitteena on, että oppilaat ymmärtävät omat oikeutensa ja velvollisuutensa ja toimivat aktiivisesti oikeudenmukaisemman maailman puolesta.

Kestävän kehityksen opetuksella annetaan jokaiselle mahdollisuus saavuttaa tarvittavat tiedot, taidot, asenteet ja arvot kestävän elämäntavan vaalimiseksi. Koulutuksella on ratkaiseva rooli ihmisten ajatusten ja toiminnan ohjaajana, joten sillä voidaan vaikuttaa tehokkaasti maailman kestokyvyn turvaamiseen.

Tavoitteiden saavuttamiseksi ASPnet korostaa verkostoitumista ja yhteistyötä koulujen sisällä ja niiden välillä, niin kansallisesti kuin kansainvälisesti.

Oriveden lukion UNESCO-yhteyshenkilöt
Miia Lahti
miia.lahti(at)orivesi.fi
p. 040 133 9007
Janne Mäkinen
janne.makinen(at)orivesi.fi
p. 040 553 5892

Lue lisää UNESCO ASPNet-kouluverkoston toiminnasta