Kaikki lukion opiskelijat kuuluvat oppilaskuntaan, ja heitä edustaa kalenterivuosittain valittava oppilaskunnan hallitus. Hallituksen vaali pidetään toisen jakson koeviikon ryhmänohjaustunnilla. Jokaisesta ryhmästä valitaan 1–2 opiskelijaa hallitukseen.

Oppilaskuntatoiminnan kautta opiskelijat saavat äänensä kuuluviin opintoihin liittyvissä asioissa. Tieto kulkee oppilaskunnan hallituksen kautta niin opiskelijoilta opettajille (tai ylemmille tahoille kaupungissa) kuin opettajilta opiskelijoille.

Oppilaskunnalla on tärkeä rooli arkea piristävien tempausten järjestämisessä, esimerkkeinä pukeutumispäivät, glögitarjoilu joulun alla sekä pääsiäismunajahti. Näillä tempauksilla ylläpidetään ja vahvistetaankin koulun yhteishenkeä. Lukuvuoden suurin vakiintunut ponnistus on vanhojentanssien kahvion järjestäminen, jonka tuotto menee oppilaskunnalle.

Rahoista muun muassa jaetaan pieniä avustuksia koulumme opintomatkoille osallistuville. Oppilaskunnalla on myös kummilapsi World Visionin kautta.