Tuntijako

Oriveden lukion tuntijako

Lukiossa noudatetaan Opetushallituksen 27.10.2015 hyväksymien opetussuunnitelman perusteiden mukaista tuntijakoa. (4. vuosikurssilla noudatetaan Opetushallituksen 15.8.2003 hyväksymien opetussuunnitelman perusteiden mukaista tuntijakoa.)

Oppiaineet on jaettu kursseihin. Yksi kurssi kestää n. 22 oppituntia. Yhden oppitunnin pituus on 75 minuuttia. Koeviikolla oppitunnin pituus voi vaihdella.

Tuntijakoon kuuluu kaikille pakollisia, syventäviä ja soveltavia kursseja.

Syventävät kurssit ovat valtakunnalliseen tuntijakoon merkittyjä, pääasiassa yhteisiin opintoihin välittömästi liittyviä jatkokursseja, joita koulu tarjoaa valittaviksi tai koulukohtaisia syventäviä kursseja. Jokaisen opiskelijan tulee lukion aikana suorittaa vähintään 10 syventävää kurssia. Ylioppilastutkinnon kokeet pohjautuvat laajan oppimäärän kokeissa myös syventäviin kursseihin.

Soveltavat kurssit voivat sisältää aineksia eri oppiaineista. Ne voivat olla menetelmäkursseja tai muissa oppilaitoksissa opiskeltavia kursseja.

tuntijako taulukkona

Tuntijakoa koskeva huomautus

Yhteisiin oppiaineisiin kuuluvan uskonnon opetuksesta ovat uskonnonvapauslain perusteella halutessaan vapautettuja sellaiset opiskelijat, jotka eivät kuulu mihinkään uskontokuntaan. Vapautuksesta tulee jättää huoltajan ilmoitus rehtorille. Mikäli tällaisia opiskelijoita on lukiossa vähintään kolme, heille opetetaan uskonnon sijasta elämänkatsomustietoa, joka silloin on heille pakollista.

Jos lukiossa on vähintään kolme tiettyyn muuhun uskontokuntaan kuin evankelisluterilaiseen tai ortodoksiseen kirkkoon kuuluvaa opiskelijaa, heille voidaan järjestää heidän uskontokuntansa mukaista opetusta, jos opiskelijat sitä pyytävät; tällöin uskontokunnalla tulee olla opetushallituksen vahvistama, lukion 5 kurssin mittainen opetussuunnitelma. Jos tällaisia opiskelijoita on vähemmän kuin kolme, heidän ei kuitenkaan tarvitse osallistua koulun yleiseen uskonnonopetukseen eikä elämänkatsomustiedon opetukseen.

Siinäkin tapauksessa, että opiskelija ei osallistu uskonnon eikä elämänkatsomustiedon opetukseen, hänen vähimmäiskurssimääränsä tulee olla tuntijaon mukainen 75 kurssia koko lukion aikana.