Oppikirjat

Oppikirjat lukuvuonna 2022–2023

Oppivelvollisuuden laajenemisen myötä vuonna 2005 ja sen jälkeen syntyneet opiskelijat saavat oppimateriaalit lukiolta. Lukuvuonna 2022–2023 ensimmäisen ja toisen vuosikurssin opetus järjestetään uuden opetussuunnitelman (LOPS2021) mukaisesti (opintojaksoissa ei w-merkintää).

Vanhemmat opiskelijat hankkivat tuttuun tapaan oppikirjat itse. Lukion oppikirjat voi hankkia uusina esimerkiksi kirjakaupoista. Printtikirjoja voi hankkia käytettynä vanhemmmilta opiskelijoilta tai käytettyjä kirjoja myyvistä liikkeistä. Varmista aina, että olet ostamassa oikeaa kirjaa ja oikeaa painosta (LOPS2016). Vanhan opetussuunnitelman mukaiset kurssit ovat w-alkuisia.

Oriveden lukion opiskelijat voivat hankkia kirjoja myös Kirjavälityksen verkkokaupasta (kauppa.kirjavalitys.fi, 1.8.2020 alkaen; tarvittavat tunnukset lähetetään opiskelijoille sähköpostissa).

Äidinkieli ja kirjallisuus

Oppikirja samaa oppikirjaa käytetään koko lukio-opintojen ajan
uusi LOPS Särmä (LOPS2021) digikirja
vanha LOPS Haapala ym.: SÄRMÄ, Suomen kieli ja kirjallisuus, Otava 2016 tai uudempi painos TAI
SÄRMÄ digikirja, jossa on painettuun kirjaan verrattuna lisänä videoita, kuvia, nettilinkkejä ja muistiinpanomahdollisuus. Digikirjan tekstiä voi myös kuunnella ääniversiona.
Tehtäväkirjat  
ÄI1 Särmä 1 digitehtävät, Otava (LOPS2021)
ÄI2ÄI3 Särmä 2 digitehtävät, Otava (LOPS2021) ja
Särmä 3 digitehtävät, Otava (LOPS2021)
ÄI4 Särmä 4 digitehtävät, Otava (LOPS2021)
ÄI5 Särmä 5 digitehtävät, Otava (LOPS2021)
ÄI6ÄI7 Särmä 6–7 digitehtävät, Otava (LOPS2021)
ÄI9 ei työkirjaa
wÄI6 Haapala ym: Särmä suomen kieli ja kirjallisuus TEHTÄVIÄ 6, Otava 2017 (digikirja)
wÄI8 ei työkirjaa
wÄI9 Särmä suomen kieli ja kirjallisuus TEHTÄVIÄ 9, Otava 2018 (digikirja)
ÄI12/wÄI10 Tekstinhuolto ei kirjaa

Ruotsi, B1-kieli

Ruotsin kielen kursseilla käytetään digikirjaa

RUB1 Blom ym: Fokus 1–2, Otava (LOPS2021)
RUB2 Blom ym: Fokus 1–2, Otava (LOPS2021)
RUB3 Blom ym: Fokus 3, Otava (LOPS2021)
RUB4 Blom ym: Fokus 4 Otava (LOPS2021)
RUB5 Blom ym: Fokus 5, Otava (LOPS2021)
wRUB6 Blom ym: Fokus 6, Otava digikirja
wRUB7 Blom ym; Fokus 7, Otava digikirja
wRUB8 Fokus Abi, Otava digikirja
wRUB9 ei oppikirjaa

Englanti, A1-kieli

Englannin kielen kursseille 7–8 suositellaan digikirjaa, mutta myös paperikirja käy.
Kursseilla joko uusi kirja tai puhdas käytetty.

ENA1 Karapalo ym.: New Insights Modules 1–2, Otava (LOPS2021)
ENA2 Karapalo ym.: New Insights Modules 1–2, Otava (LOPS2021)
ENA3 Karapalo ym.: New Insights 3, Otava (LOPS2021)
ENA4 Karapalo ym.: New Insights 4, Otava (LOPS2021)
ENA5 Karapalo ym.: New Insights 5, Otava (LOPS2021)
ENA6 Karapalo ym.: New Insights 6 Otava (LOPS2021) (mikäli ilmestyy ajoissa)
wENA7 Karapalo ym.: Insights 7, Otava
wENA8 Karapalo ym.: Insights 8, Otava
wENA9 kurssilla ei erillistä kirjaa lukuvuonna 2022–2023
wENA10 Blom ym: Abilities – englantia abiturienteille, Otava (digikirja)

Ranskan kieli, B3-kieli

RAB31 Granath et al, Éscalier 1, SanomaPro (LOPS2021)
RAB32 Granath et al, Éscalier 1, SanomaPro (LOPS2021)
wRAB33 Granath et al, Éscalier 2, SanomaPro
wRAB36 Granath et al, Éscalier 3, SanomaPro
wRAB37 Granath et al, Éscalier 3, SanomaPro
wRAB38 Granath et al, Éscalier 4, SanomaPro

Ranskan kieli, B2-kieli

RAB21 Altschuler et al, Éscalier 2, SanomaPro (LOPS2021)
RAB22 Altschuler et al, Éscalier 2, SanomaPro (LOPS2021)
RAB23 Altschuler et al, Éscalier 2, sekä Altschuler et al, Éscalier 3, SanomaPro, HUOM! Uusi OPS -versio (LOPS2021).
wRAB24 Altschuler et al, Éscalier 3, SanomaPro
wRAB25 Altschuler et al, Éscalier 3, SanomaPro
wRAB26 Dervin et al, Éscalier 4, SanomaPro
wRAB29 Kivivirta et al, Abi ranska, Otava
(kurssi suoritetaan itsenäisesti & viikkotapaamisilla opettajan kanssa)

Saksa, B3-kieli

SAB31 Bär ym: Magazin.de 1, Otava (LOPS2021)
SAB32 Bär ym: Magazin.de 2, Otava (LOPS2021)

B3- ja B2-kielet yhdistetään kurssilla 3.
3. kurssilla käytetään SAB21-kurssin kirjaa Magazin.de 3.

Saksa, B2-kieli

SAB21 Bär ym: Magazin.de 3, Otava (LOPS2021)
SAB22 Bär ym: Magazin.de 4, Otava (LOPS2021)
SAB23 Bär ym: Magazin.de 5, Otava (LOPS2021)
SAB24 Bär ym: Magazin.de 6, Otava (LOPS2021)
SAB25 Bär ym: Magazin.de 7, Otava (LOPS2021)
SAB26 Bär ym: Magazin.de 8, Otava (LOPS2021)
wSAB27 Bär ym. Magazin.de. Abi, Otava
wSAB28 Bär ym. Magazin.de Abi, Otava
wSAB29 ei oppikirjaa
(kurssi suoritetaan itsenäisesti & viikkotapaamisilla opettajan kanssa)

Venäjä, B3-kieli

VEB31 Allen ym.: Ponjatno! 1–3, Finn Lectura / Otava (LOPS2021)
VEB32 Allen ym.: Ponjatno! 1–3, Finn Lectura / Otava (LOPS2021)

B3- ja B2-kielet yhdistetään kurssilla 3.
3. kurssilla käytetään VEB21-kurssin kirjaa Ponjatno! 1.

Venäjä, B2-kieli

VEB21 Allen ym.: Ponjatno! 1–3, Finn Lectura / Otava (LOPS2021)
VEB22 Allen ym.: Ponjatno! 1–3 ja Ponjatno! 4–6, Finn Lectura / Otava (LOPS2021)
VEB23 Allen ym.: Ponjatno! 4–6, Finn Lectura / Otava (LOPS2021)
VEB24 Allen ym.: Ponjatno! 4–6, Finn Lectura / Otava (LOPS2021)
VEB25 Allen ym.: Ponjatno! 4–6, Finn Lectura / Otava (LOPS2021)
VEB26 Allen ym.: Ponjatno! 4–6 ja Ponjatno! 7–8, Finn Lectura / Otava (LOPS2021)
wVEB27 Allen ym.: Ponjatno! 3, Finn Lectura / Otava
wVEB28 Allen ym.: Ponjatno! 3, Finn Lectura / Otava
wVEB29 ei oppikirjaa
(kurssi suoritetaan itsenäisesti & viikkotapaamisilla opettajan kanssa)

Matematiikka

Lukion yhteinen matematiikka

MAY1 Harsunkorpi ym: Unioni MAY1 Luvut ja yhtälöt, SanomaPro (LOPS2021)

Yhteisen matematiikan kurssilla käy myös vastaava digikirja.

Pitkä matematiikka

Pitkän matematiikan kursseilla 10–13 käyvät myös vastaavat digikirjat.

MAA2 Harsunkorpi ym: Moodi MAA2 Funktiot ja yhtälöt 1, SanomaPro (LOPS2021)
MAA3 Harsunkorpi ym: Moodi MAA3 Geometria, SanomaPro (LOPS2021)
MAA4 Harsunkorpi ym: Moodi MAA4 Analyyttinen geometria ja vektorit, SanomaPro (LOPS2021)
MAA5 Harsunkorpi ym: Moodi Pitkä MAA5 Funktiot ja yhtälöt 2, SanomaPro (LOPS2021)
MAA6 Harsunkorpi ym: Moodi Pitkä MAA6 Derivaatta, SanomaPro (LOPS2021)
MAA7 Harsunkorpi ym: Moodi Pitkä MAA7 Integraalilaskenta, SanomaPro (LOPS2021)
MAA8 Harsunkorpi ym: Moodi Pitkä MAA8 Tilastot ja todennäköisyys, SanomaPro (LOPS2021)
MAA9 Harsunkorpi ym: Moodi Pitkä MAA9 Talousmatematiikka, SanomaPro (LOPS2021)
MAA11 Harsunkorpi ym: Moodi Pitkä MAA11 Algoritmit ja lukuteoria, SanomaPro (LOPS2021)
MAA15 Hassinen, Taskinen: Tekijä, lyhyt matematiikka 6, Talousmatematiikka, Sanoma Pro
MAA16 ei oppikirjaa (käytetään monistetta)
wMAA10 Heiskanen ym: Tekijä, pitkä matematiikka 10, Todennäköisyys ja tilastot, Sanoma Pro
wMAA13 Heiskanen ym: Tekijä, pitkä matematiikka 13, Differentiaali- ja integraalilaskennan jatkokurssi, Sanoma Pro
wMAA14 Alatupa ym: Tekijä, pitkä matematiikka Yo-kertaus -digikirja, Sanoma Pro
wMAA16 Hassinen, Hemmo, Pirttimaa: Tekijä, lyhyt matematiikka 8, Tilastot ja todennäköisyys II, Sanoma Pro
wMAA17 ei oppikirjaa (käytetään monistetta)

Lyhyt matematiikka

Lyhyen matematiikan kursseilla 4–9 käyvät myös vastaavat digikirjat.

MAB2 Harsunkorpi, ym: Moodi Lyhyt MAB2 Lausekkeet ja yhtälöt, Sanoma Pro (LOPS2021)
MAB3 Harsunkorpi, ym: Moodi Lyhyt MAB3 Geometria, Sanoma Pro (LOPS2021)
MAB4 Harsunkorpi, ym: Moodi lyhyt MAB4 Matemaattisia malleja, Sanoma Pro (LOPS2021)
MAB5 Harsunkorpi, ym: Moodi lyhyt MAB5 Tilastot ja todennäköisyys, Sanoma Pro (LOPS2021)
MAB6 Harsunkorpi, ym: Moodi lyhyt MAB6 Talousmatematiikka, Sanoma Pro (LOPS2021)
MAB7 Harsunkorpi, ym: Moodi lyhyt MAB7 Talousmatematiikka, Sanoma Pro (LOPS2021)
wMAB7 Hassinen, Hemmo, Pirttimaa: Tekijä, lyhyt matematiikka 7, Matemaattinen analyysi, Sanoma Pro tai vastaava digikirja
wMAB8 Hassinen, Hemmo, Pirttimaa: Tekijä, lyhyt matematiikka 8, Tilastot ja todennäköisyys II, Sanoma Pro tai vastaava digikirja
wMAB9 kurssimateriaali sovitaan myöhemmin opiskelijoiden kanssa

Matematiikka, fysiikka ja kemia

1–3 vsk. MAOL taulukot, uusin versio (punainen kansi), Otava
tai digikirja

Biologia

Kaikilla kursseilla käyvät myös digikirjat.

BI1 Biomi Elämä ja evoluutio, Otava (LOPS2021)
BI2BI3 Biomi Ekologian perusteet Ihmisen vaikutukset ekosysteemeihin, Otava (LOPS2021)
BI4 Biomi Solu ja perinnöllisyys, Otava (LOPS2021)
BI5 Biomi Ihmisen biologia, Otava (LOPS2021)
BI6 Biotekniikka ja sen sovellukset, Otava (LOPS2021)
BI7 ei oppikirjaa

Maantiede

Kaikilla kursseilla käyvät myös digikirjat.

GE1 Manner Maailma muutoksessa, Otava (LOPS2021)
GE2 Manner Sininen planeetta, Otava (LOPS2021)
GE3 Manner 3 Yhteinen maailma, Otava (LOPS2021)
GE4 Manner 4 Geomedia, Otava (LOPS2021)
GE5 ei oppikirjaa
wGE5 ei oppikirjaa
wGE6 ei oppikirjaa

Fysiikka

Oppitunnit vedetään uusimman painoksen mukaan. Myös digikirja käy kursseille 1–7. Kurssille 9 digikirja.

FY1FY2 Kiuru ym. Vipu 1–2
FY1 Fysiikka luonnontieteenä digikirja, Otava (LOPS2021) ja
FY2 Fysiikka, ympäristö ja yhteiskunta digikirja, Otava (LOPS2021)
FY3 Kiuru ym. Vipu 3 Energia ja lämpö digikirja, Otava (LOPS2021)
FY4 Kiuru ym. Vipu 4 Voima ja liike digikirja, Otava (LOPS2021)
FY5 Kiuru ym. Vipu 5 Jaksollinen liike ja aallot digikirja, Otava (LOPS2021)
FY6 Kiuru ym. Vipu 6 Sähkö digikirja, Otava (LOPS2021)
FY7 Kiuru ym. Vipu 7 Sähkömagnetismi ja valo digikirja, Otava (LOPS2021)
wFY7 Lehto ym.: Fysiikka 7 Aine ja säteily, Sanoma Pro
wFY8 ei oppikirjaa
wFY9 Lehto ym.: Fysiikka kertaus, Sanoma Pro (digikirja)

Kemia

KE1KE2 Liljeblad, ym: Mooli 1–2, KE1 Kemia ja minä, Otava (LOPS2021) ja
KE2 Kemia ja kestävä tulevaisuus, Otava (LOPS2021)
KE3 Liljeblad, ym: Mooli 3, KE3 Molekyylit ja mallit, Otava (LOPS2021)
KE4 LIljeblad, ym: Mooli 4, Ke4 Kemiallinen reaktio, Otava (LOPS2021)
KE5 LIljeblad, ym: Mooli 5, Ke5 Kemiallinen energia ja kiertotalous, Otava (LOPS2021)
KE7 ei oppikirjaa (käytetään monistetta)
wKE5 Lehtiniemi ym: Mooli 5, KE5 Reaktiot ja tasapaino, Otava tai vastaava digikirja
wKE7 materiaali sovitaan myöhemmin

Filosofia

FI1 Hallamaa–Heinlahti: Minerva 1, Johdatus filosofiseen ajatteluun, Edita (LOPS2021)
FI2 Hallamaa–Heinlahti: Minerva 2, Etiikka, Edita (LOPS2021)
FI3 Hallamaa–Heinlahti: Minerva 3, Yhteiskuntafilosofia, Edita (LOPS2021)
FI4 Hallamaa–Heinlahti: Minerva 4, Tieto, tiede ja todellisuus, Edita (LOPS2021)

Psykologia

Opiskelijat voivat käyttää kursseilla 5–8 joko digi- tai printtikirjaa

PS1 Aarnio–Autio: Skeema 1, Toimiva ja oppiva ihminen, Edita (LOPS2021)
PS2 Aarnio–Autio: Skeema 2, Kehittyvä ihminen, Edita (LOPS2021)
PS3 Aarnio ym: Skeema 3, Tietoa käsittelevä ihminen, Edita (LOPS2021)
PS4 Aarnio ym: Skeema 4, Tunteet, psyykkinen hyvinvointi ja mielenterveys, Edita (LOPS2021)
wPS5 Aarnio ym: Skeema 5, Edita
wPS6 Ahokas ym: Sosiaalipsykologia, Sanoma Pro
wPS7 Skeema sähköinen kertauskurssi, Edita
wPS8 Kurssimateriaali hankitaan yhdessä

Historia

Opiskelijat voivat käyttää joko digi- tai printtikirjaa.

HI1 Forum Historia 1 Ihminen, ympäristö ja historia, Otava (LOPS2021)
HI2 Forum Historia 2 Kansainväliset suhteet, Otava (LOPS2021)
HI3 Forum Historia 3 Itsenäisen Suomen historia, Otava (LOPS2021)
HI4 Forum Historia 4 Eurooppalaisen maailmankuvan kehitys, Otava (LOPS2021)
HI5 Forum Historia 5 Ruotsin itämaasta Suomeksi, Otava (LOPS2021)
HI6 Forum Historia 6 Maailman kulttuurit kohtaavat, Otava (LOPS2021)
wHI7 ei oppikirjaa
wHI8 ei oppikirjaa

Yhteiskuntaoppi

Opiskelijat voivat käyttää joko digi- tai printtikirjaa.

YH1 Kestilä-Kekkonen, Aromaa, Kähkönen, Nieminen, Salmi: Kanta 1 Suomalainen yhteiskunta, Edita (LOPS2021)
YH2 Lindholm-Nieminen-Kähkönen: Kanta 2 Taloustieto, Edita (LOPS2021)
wYH3 Kohi ym: Forum 3, Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma, Otava
wYH4 Pirinen–Honkanen: Jokaisen oikeustieto (uusin painos), SanomaPro
wYH5 ei oppikirjaa

Uskonto

Opiskelija voi hankkia joko digi- tai printtikirjan

UE1 Heltimoinen, Ikkala ym: Uusi Arkki 1 Uskonto ilmiönä- juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin jäljillä, Edita (LOPS2021)
UE2 Heltimoinen, Ikkala ym: Uusi Arkki 2, Maailmanlaajuinen kristinusko (LOPS2021)
UE3 Heltimoinen, Ikkala ym: Uusi Arkki 3, Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä (LOPS2021)
UE4 Heltimoinen, Ikkala ym:Uusi Arkki 4, Uskonto Suomalaisessaa yhteiskunnassa (LOPS2021)
wUE5, wUE6 Hämeenniemi ym.: Uusi arkki 5–6, Uskonto taiteessa ja mediassa, Edita

Elämänkatsomustieto

ET1 Peltomaa–Vehmanen: Lukion elämäkatsomustieto 1 – Minä ja hyvä elämä, Opintoverkko (LOPS2021)
ET2 Peltomaa–Vehmanen: Lukion elämänkatsomustieto 2 – Minä ja yhteiskunta, Opintoverkko (LOPS2021)
wET3 Lukion elämänkatsomustieto kurssi 3 (Peltomaa Harri, Vehmanen Elisa), Opintoverkko
wET4 Lukion elämänkatsomustieto kurssit 4–6, Opintoverkko

Terveystieto

TE1 TERVE 1 Terveys voimavarana, Sanomapro (LOPS2021)
TE2 TERVE 2 Terveys ja ympäristö, Sanomapro (LOPS2021)
wTE3 Antikainen, Bryggare ym. TERVE 3, Terveyttä tutkimassa. Sanomapro.

Musiikki

MU1 ei oppikirjaa

Kuvataide

KU1 ei oppikirjaa

Ilmaisutaito

kaikki kurssit ei oppikirjaa

Kirjoittaminen

kaikki kurssit ei oppikirjaa

Opinto-ohjaus

OP1 Studeon sähköinen oppimateriaali
Johanna Ahonen, Jussi Lounassalo, Kukka Tast: Minä opiskelijana (LOPS 2021)
OP2 Studeon sähköinen oppimateriaali
Johanna Ahonen, Jussi Lounassalo, Kukka Tast: Jatko-opinnot, työelämä ja tulevaisuus (LOPS 2021)