Oppikirjat

Oppikirjat lukuvuonna 2023–2024

Oppikirjat päivitetään oppiaineittain, viimeistään elokuussa.

Oppivelvollisuuden laajenemisen myötä vuonna 2005 ja sen jälkeen syntyneet opiskelijat saavat oppimateriaalit lukiolta. Lukuvuonna 2023–2024 kaikki opetus järjestetään uuden opetussuunnitelman (LOPS2021) mukaisesti.

Vanhemmat opiskelijat hankkivat tuttuun tapaan oppikirjat itse. Lukion oppikirjat voi hankkia uusina esimerkiksi kirjakaupoista. Printtikirjoja voi hankkia käytettynä vanhemmmilta opiskelijoilta tai käytettyjä kirjoja myyvistä liikkeistä. Varmista aina, että olet ostamassa oikeaa kirjaa ja oikeaa painosta.

Äidinkieli ja kirjallisuus

Oppikirja samaa oppikirjaa käytetään koko lukio-opintojen ajan
ÄI1–ÄI11 Särmä (LOPS2021) digikirja
Tehtäväkirjat  
ÄI1 Särmä 1 digitehtävät, Otava (LOPS2021)
ÄI2ÄI3 Särmä 2 digitehtävät, Otava (LOPS2021) ja
Särmä 3 digitehtävät, Otava (LOPS2021)
ÄI4 Särmä 4 digitehtävät, Otava (LOPS2021)
ÄI5 Särmä 5 digitehtävät, Otava (LOPS2021)
ÄI6ÄI7 Särmä 6–7 digitehtävät, Otava (LOPS2021)
ÄI8 Särmä 8 digitehtävät, Otava (LOPS2021)
ÄI9 Särmä 9 digitehtävät, Otava (LOPS2021)
ÄI10 Särmä 10 digitehtävät, Otava (LOPS2021)
ÄI11 Särmä 11 digitehtävät, Otava (LOPS2021)
ÄI12 Tekstinhuolto ei kirjaa

Ruotsi, B1-kieli

Ruotsin kielen kursseilla käytetään digikirjaa

RUB11 Blom ym: Fokus 1–2, Otava (LOPS2021)
RUB12 Blom ym: Fokus 1–2, Otava (LOPS2021)
RUB13 Blom ym: Fokus 3, Otava (LOPS2021)
RUB14 Blom ym: Fokus 4 Otava (LOPS2021)
RUB15 Blom ym: Fokus 5, Otava (LOPS2021)
RUB16 Fokus 6, Otava (LOPS 2021)
RUB17 Fokus 7, Otava (huom.! tällä tietoa LOPS 2016 -versio)
RUB18 ilmoitetaan myöhemmin
RUB19 ei oppikirjaa

Englanti, A1-kieli

ENA1 Karapalo ym.: New Insights Modules 1–2, Otava (LOPS2021)
ENA2 Karapalo ym.: New Insights Modules 1–2, Otava (LOPS2021)
ENA3 Karapalo ym.: New Insights 3, Otava (LOPS2021)
ENA4 Karapalo ym.: New Insights 4, Otava (LOPS2021)
ENA5 Karapalo ym.: New Insights 5, Otava (LOPS2021)
ENA6 Karapalo ym.: New Insights 6 Otava (LOPS2021)
ENA7 Karapalo ym.: New Insights 7 Otava (LOPS2021)
ENA8 Karapalo ym.: New Insights 8 Otava (LOPS2021)
ENA9 kurssilla ei erillistä kirjaa lukuvuonna 2023–2024
ENA10 Abilities (LOPS2021), Otava

Ranskan kieli, B3-kieli

päivittämättä

RAB31 Granath et al, Éscalier 1, SanomaPro (LOPS2021)
RAB32 Granath et al, Éscalier 1, SanomaPro (LOPS2021)

B3- ja B2-kielet yhdistetään kurssilla 3.
3. kurssilla käytetään RAB21-kurssin kirjaa Éscalier 2.

Ranskan kieli, B2-kieli

päivittämättä

RAB21 Altschuler et al, Éscalier 2, SanomaPro (LOPS2021)
RAB22 Altschuler et al, Éscalier 2, SanomaPro (LOPS2021)
RAB23 Altschuler et al, Éscalier 2, sekä Altschuler et al, Éscalier 3, SanomaPro, HUOM! Uusi OPS -versio (LOPS2021).
RAB24
RAB25
RAB26
RAB27
RAB28
RAB29 Kivivirta et al, Abi ranska, Otava
(kurssi suoritetaan itsenäisesti & viikkotapaamisilla opettajan kanssa)

Saksa, B3-kieli

SAB31 Bär ym: Magazin.de 1, Otava (LOPS2021)
SAB32 Bär ym: Magazin.de 2, Otava (LOPS2021)

B3- ja B2-kielet yhdistetään kurssilla 3.
3. kurssilla käytetään SAB21-kurssin kirjaa Magazin.de 3.

Saksa, B2-kieli

SAB21 Bär ym: Magazin.de 3, Otava (LOPS2021)
SAB22 Bär ym: Magazin.de 4, Otava (LOPS2021)
SAB23 Bär ym: Magazin.de 5, Otava (LOPS2021)
SAB24 Bär ym: Magazin.de 6, Otava (LOPS2021)
SAB25 Bär ym: Magazin.de 7, Otava (LOPS2021)
SAB26 Bär ym: Magazin.de 8, Otava (LOPS2021)
SAB27 Magazin.de Abi -digikirja (LOPS2021)
SAB28 Magazin.de Abi -digikirja (LOPS2021)
SAB29 ei oppikirjaa
(kurssi suoritetaan itsenäisesti & viikkotapaamisilla opettajan kanssa)

Venäjä, B3-kieli

VEB31 Allen ym.: Ponjatno! 1–3, Otava (LOPS2021)
VEB32 Allen ym.: Ponjatno! 1–3, Otava (LOPS2021)

B3- ja B2-kielet yhdistetään kurssilla 3.
3. kurssilla käytetään VEB21-kurssin kirjaa Ponjatno! 1–3.

Venäjä, B2-kieli

VEB21 Allen ym.: Ponjatno! 1–3, Otava (LOPS2021)
VEB22 Allen ym.: Ponjatno! 1–3 ja Ponjatno! 4–6, Otava (LOPS2021)
VEB23 Allen ym.: Ponjatno! 4–6, Otava (LOPS2021)
VEB24 Allen ym.: Ponjatno! 4–6, Otava (LOPS2021)
VEB25 Allen ym.: Ponjatno! 4–6, Otava (LOPS2021)
VEB26 Allen ym.: Ponjatno! 4–6 ja Ponjatno! 7–8, Otava (LOPS2021)
VEB27 Allen ym.: Ponjatno! 7–8, Otava (LOPS2021)
VEB28 Allen ym.: Ponjatno! 7–8, Otava (LOPS2021)
VEB29 ei oppikirjaa
(kurssi suoritetaan itsenäisesti & viikkotapaamisilla opettajan kanssa)

Matematiikka

Lukion yhteinen matematiikka

MAY1 Harsunkorpi ym: Unioni MAY1 Luvut ja yhtälöt, SanomaPro (LOPS2021)

Yhteisen matematiikan kurssilla käy myös vastaava digikirja.

Pitkä matematiikka

Pitkän matematiikan kursseilla 10–13 käyvät myös vastaavat digikirjat.

MAA2 Harsunkorpi ym: Moodi MAA2 Funktiot ja yhtälöt 1, SanomaPro (LOPS2021)
MAA3 Harsunkorpi ym: Moodi MAA3 Geometria, SanomaPro (LOPS2021)
MAA4 Harsunkorpi ym: Moodi MAA4 Analyyttinen geometria ja vektorit, SanomaPro (LOPS2021)
MAA5 Harsunkorpi ym: Moodi Pitkä MAA5 Funktiot ja yhtälöt 2, SanomaPro (LOPS2021)
MAA6 Harsunkorpi ym: Moodi Pitkä MAA6 Derivaatta, SanomaPro (LOPS2021)
MAA7 Harsunkorpi ym: Moodi Pitkä MAA7 Integraalilaskenta, SanomaPro (LOPS2021)
MAA8 Harsunkorpi ym: Moodi Pitkä MAA8 Tilastot ja todennäköisyys, SanomaPro (LOPS2021)
MAA9 Harsunkorpi ym: Moodi Pitkä MAA9 Talousmatematiikka, SanomaPro (LOPS2021)
MAA10 Harsunkorpi ym: Moodi Pitkä MAA10 3D-geometria, SanomaPro (LOPS2021)
MAA11 Harsunkorpi ym: Moodi Pitkä MAA11 Algoritmit ja lukuteoria, SanomaPro (LOPS2021)
MAA12 Harsunkorpi ym: Moodi Pitkä MAA12 Analyysi ja jatkuva jakauma, SanomaPro (LOPS2021)
MAA13 Harsunkorpi ym: Moodi MAA Kertaus (LOPS 2021)
MAA14 Hassinen, Taskinen: Tekijä, lyhyt matematiikka 6, Talousmatematiikka, Sanoma Pro (LOPS2016)
MAA15 Hemmo, Kairema: Tekijä, lyhyt matematiikka 8, Tilastot ja todennäköisyys II , Sanoma Pro (LOPS2016)
MAA16 ei oppikirjaa (käytetään monistetta)
MAA17 ei oppikirjaa (käytetään monistetta)

Lyhyt matematiikka

Lyhyen matematiikan kursseilla 4–9 käyvät myös vastaavat digikirjat.

MAB2 Harsunkorpi, ym: Moodi Lyhyt MAB2 Lausekkeet ja yhtälöt, Sanoma Pro (LOPS2021)
MAB3 Harsunkorpi, ym: Moodi Lyhyt MAB3 Geometria, Sanoma Pro (LOPS2021)
MAB4 Harsunkorpi, ym: Moodi lyhyt MAB4 Matemaattisia malleja, Sanoma Pro (LOPS2021)
MAB5 Harsunkorpi, ym: Moodi lyhyt MAB5 Tilastot ja todennäköisyys, Sanoma Pro (LOPS2021)
MAB6 Harsunkorpi, ym: Moodi lyhyt MAB6 Talousmatematiikka, Sanoma Pro (LOPS2021)
MAB7 Harsunkorpi, ym: Moodi lyhyt MAB7 Talousmatematiikka, Sanoma Pro (LOPS2021)
MAB8 Harsunkorpi ym: Moodi lyhyt MAB8 Matemaattinen analyysi, SanomaPro (LOPS 2021)
MAB9 Harsunkorpi ym: Moodi lyhyt MAB9 Tilastolliset ja todennäköisyysjakaumat, SanomaPro (LOPS 2021)
MAB10 Harsunkorpi ym: Moodi lyhyt MAB10 YO-kertaus, SanomaPro (LOPS2021)

Matematiikka, fysiikka ja kemia

1.–3. vsk MAOL taulukot, uusin versio (punainen kansi), Otava
tai digikirja

Biologia

päivittämättä

Kaikilla kursseilla käyvät myös digikirjat.

BI1 Biomi Elämä ja evoluutio, Otava (LOPS2021)
BI2BI3 Biomi Ekologian perusteet Ihmisen vaikutukset ekosysteemeihin, Otava (LOPS2021)
BI4 Biomi Solu ja perinnöllisyys, Otava (LOPS2021)
BI5 Biomi Ihmisen biologia, Otava (LOPS2021)
BI6 Biotekniikka ja sen sovellukset, Otava (LOPS2021)
BI7 ei oppikirjaa

Maantiede

päivittämättä

Kaikilla kursseilla käyvät myös digikirjat.

GE1 Manner Maailma muutoksessa, Otava (LOPS2021)
GE2 Manner Sininen planeetta, Otava (LOPS2021)
GE3 Manner 3 Yhteinen maailma, Otava (LOPS2021)
GE4 Manner 4 Geomedia, Otava (LOPS2021)
GE5 ei oppikirjaa
GE6

Fysiikka

Oppitunnit vedetään uusimman painoksen mukaan. Myös digikirja käy kursseille 1–7. Kurssille 9 digikirja.

FY1FY2 Kiuru ym. Vipu 1–2
FY1 Fysiikka luonnontieteenä digikirja, Otava (LOPS2021) ja
FY2 Fysiikka, ympäristö ja yhteiskunta digikirja, Otava (LOPS2021)
FY3 Kiuru ym. Vipu 3 Energia ja lämpö digikirja, Otava (LOPS2021)
FY4 Kiuru ym. Vipu 4 Voima ja liike digikirja, Otava (LOPS2021)
FY5 Kiuru ym. Vipu 5 Jaksollinen liike ja aallot digikirja, Otava (LOPS2021)
FY6 Kiuru ym. Vipu 6 Sähkö digikirja, Otava (LOPS2021)
FY7 Kiuru ym. Vipu 7 Sähkömagnetismi ja valo digikirja, Otava (LOPS2021)
FY8 Kiuru ym. Vipu 8 Aine, säteily ja kvantittuminen digikirja, Otava (LOPS2021)
FY9 Ei oppikirjaa
FY10 Kiuru ym. Vipu Kertaus digikirja, Otava (LOPS2021)

Kemia

KE1KE2 Liljeblad, ym: Mooli 1–2, KE1 Kemia ja minä, Otava (LOPS2021) ja
KE2 Kemia ja kestävä tulevaisuus, Otava (LOPS2021)
KE3 Liljeblad, ym: Mooli 3, KE3 Molekyylit ja mallit, Otava (LOPS2021)
KE4 LIljeblad, ym: Mooli 4, Ke4 Kemiallinen reaktio, Otava (LOPS2021)
KE5 Liljeblad, ym: Mooli 5, Ke5 Kemiallinen energia ja kiertotalous, Otava (LOPS2021)
KE6 Heinonen; Liljeblad, ym: Mooli 6 KE6 Kemiallinen tasapaino, Otava (LOPS2021)
KE7 ei oppikirjaa (käytetään monistetta)
KE8

Filosofia

FI1 Hallamaa–Heinlahti: Minerva 1, Johdatus filosofiseen ajatteluun, Edita (LOPS2021)
FI2 Hallamaa–Heinlahti: Minerva 2, Etiikka, Edita (LOPS2021)
FI3 Hallamaa–Heinlahti: Minerva 3, Yhteiskuntafilosofia, Edita (LOPS2021)
FI4 Hallamaa–Heinlahti: Minerva 4, Tieto, tiede ja todellisuus, Edita (LOPS2021)

Psykologia

Opiskelijat voivat käyttää kursseilla 5–8 joko digi- tai printtikirjaa

PS1 Aarnio–Autio: Skeema 1, Toimiva ja oppiva ihminen, Edita (LOPS2021)
PS2 Aarnio–Autio: Skeema 2, Kehittyvä ihminen, Edita (LOPS2021)
PS3 Aarnio ym: Skeema 3, Tietoa käsittelevä ihminen, Edita (LOPS2021)
PS4 Aarnio ym: Skeema 4, Tunteet, psyykkinen hyvinvointi ja mielenterveys, Edita (LOPS2021)
PS5 Edita, Skeema 5 (Aarnio, Autio, Paavilainen) (LOPS2021)
PS6 SanomaPro, Sosiaalipsykologia (Ahokas, Ferchen, Hankonen)
PS7 Edita, Skeema kertauskirja ( Aarnio, Autio, Suomalainen) (LOPS2021)
PS8 Kurssimateriaali hankitaan yhdessä

Historia

Opiskelijat voivat käyttää joko digi- tai printtikirjaa.

HI1 Forum Historia 1 Ihminen, ympäristö ja historia, Otava (LOPS2021)
HI2 Forum Historia 2 Kansainväliset suhteet, Otava (LOPS2021)
HI3 Opus 3 HI3 Itsenäisen Suomen historia (LOPS21)
HI4 Forum Historia 4 Eurooppalaisen maailmankuvan kehitys, Otava (LOPS2021)
HI5 Forum Historia 5 Ruotsin itämaasta Suomeksi, Otava (LOPS2021)
HI6 Forum Historia 6 Maailman kulttuurit kohtaavat, Otava (LOPS2021)
HI7 ei oppikirjaa
HI8 ei oppikirjaa
HI9 ei oppikirjaa

Yhteiskuntaoppi

Opiskelijat voivat käyttää joko digi- tai printtikirjaa.

YH1 Kestilä-Kekkonen, Aromaa, Kähkönen, Nieminen, Salmi: Kanta 1 Suomalainen yhteiskunta, Edita (LOPS2021)
YH2 Lindholm-Nieminen-Kähkönen: Kanta 2 Taloustieto, Edita (LOPS2021)
YH3 Kanta 3 YH3 Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma (LOPS 2021)
YH4 Pirinen-Honkanen: Jokaisen oikeustieto SanomaPro (uusin painos)
YH5 ei oppikirjaa
YH6 ei oppikirjaa
YH7 ei oppikirjaa

Uskonto

Opiskelija voi hankkia joko digi- tai printtikirjan

UE1 Heltimoinen, Ikkala ym: Uusi Arkki 1 Uskonto ilmiönä- juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin jäljillä, Edita (LOPS2021)
UE2 Heltimoinen, Ikkala ym: Uusi Arkki 2, Maailmanlaajuinen kristinusko (LOPS2021)
UE3 Heltimoinen, Ikkala ym: Uusi Arkki 3, Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä (LOPS2021)
UE4 Heltimoinen, Ikkala ym: Uusi Arkki 4, Uskonto suomalaisessa yhteiskunnassa (LOPS2021)
UE5, UE6 Edita, Uusi Arkki 5&ndahs;6. (Hämenniemi, Ikkala, Pesonen) (LOPS2021)

Elämänkatsomustieto

päivittämättä

ET1 Peltomaa–Vehmanen: Lukion elämäkatsomustieto 1 – Minä ja hyvä elämä, Opintoverkko (LOPS2021)
ET2 Peltomaa–Vehmanen: Lukion elämänkatsomustieto 2 – Minä ja yhteiskunta, Opintoverkko (LOPS2021)
ET3
ET4

Terveystieto

TE1 TERVE 1 Terveys voimavarana, Sanomapro (LOPS2021)
TE2 TERVE 2 Terveys ja ympäristö, Sanomapro (LOPS2021)
TE3 Terve 3, Terveys ja yhteiskunta (LOPS 2021), digikirja

Musiikki

päivittämättä

MU1 ei oppikirjaa

Kuvataide

päivittämättä

KU1 ei oppikirjaa

Ilmaisutaito

kaikki kurssit ei oppikirjaa

Kirjoittaminen

kaikki kurssit ei oppikirjaa

Opinto-ohjaus

päivittämättä

OP1 Studeon sähköinen oppimateriaali
Johanna Ahonen, Jussi Lounassalo, Kukka Tast: Minä opiskelijana (LOPS 2021)
OP2 Studeon sähköinen oppimateriaali
Johanna Ahonen, Jussi Lounassalo, Kukka Tast: Jatko-opinnot, työelämä ja tulevaisuus (LOPS 2021)