Oppikirjat lukuvuonna 2021–2022

Oppivelvollisuuden laajenemisen myötä vuonna 2005 syntyneet opiskelijat saavat oppimateriaalit lukiolta. Lukuvuonna 2021–2022 ensimmäisen vuosikurssin opetus järjestetään uuden opetussuunnitelman (LOPS2021) mukaisesti (opintojaksoissa ei w-merkintää).

Vanhemmat opiskelijat hankkivat tuttuun tapaan oppikirjat itse. Lukion oppikirjat voi hankkia uusina esimerkiksi kirjakaupoista. Printtikirjoja voi hankkia käytettynä vanhemmmilta opiskelijoilta tai käytettyjä kirjoja myyvistä liikkeistä. Varmista aina, että olet ostamassa oikeaa kirjaa ja oikeaa painosta (LOPS2016). Vanhan opetussuunnitelman mukaiset kurssit ovat w-alkuisia.

Oriveden lukion opiskelijat voivat hankkia kirjoja myös Kirjavälityksen verkkokaupasta (kauppa.kirjavalitys.fi, 1.8.2020 alkaen; tarvittavat tunnukset lähetetään opiskelijoille sähköpostissa).

Äidinkieli ja kirjallisuus

Oppikirja samaa oppikirjaa käytetään koko lukio-opintojen ajan
uusi LOPS Särmä (LOPS2021) digikirja
vanha LOPS Haapala ym.: SÄRMÄ, Suomen kieli ja kirjallisuus, 0tava 2016 tai uudempi painos TAI
SÄRMÄ digikirja, jossa on painettuun kirjaan verrattuna lisänä videoita, kuvia, nettilinkkejä ja muistiinpanomahdollisuus. Digikirjan tekstiä voi myös kuunnella ääniversiona.
Tehtäväkirjat  
ÄI1 Särmä 1 digitehtävät, Otava (LOPS2021)
ÄI2ÄI3 Särmä 2 digitehtävät, Otava (LOPS2021) ja
Särmä 3 digitehtävät, Otava (LOPS2021)
ÄI4 Särmä 4 digitehtävät, Otava (LOPS2021)
wÄI4 Kaseva ym: Särmä suomen kieli ja kirjallisuus TEHTÄVIÄ 4, Otava 2016 (digikirja)
wÄI5 ei työkirjaa
wÄI6 Haapala ym: Särmä suomen kieli ja kirjallisuus TEHTÄVIÄ 6, Otava 2017 (digikirja)
wÄI7 ei työkirjaa
wÄI8 ei työkirjaa
wÄI9 Särmä suomen kieli ja kirjallisuus TEHTÄVIÄ 9, Otava 2018 (digikirja)
wÄI10/ÄI12 Tekstinhuolto ei kirjaa

Ruotsi, B1-kieli

Ruotsin kielen kursseilla käytetään digikirjaa

RUB1 Blom ym: Fokus 1–2, Otava (LOPS2021)
RUB2 Blom ym: Fokus 1–2, Otava (LOPS2021)
wRUB3 Blom ym: Fokus 3, Otava
wRUB4 Blom ym: Fokus 4 Otava
wRUB5 Blom ym: Fokus 5, Otava
wRUB6 Blom ym: Fokus 6, Otava
wRUB7 Blom ym; Fokus 7, Otava
wRUB8 Fokus Abi, Otava
wRUB9 ei oppikirjaa

Englanti, A1-kieli

Englannin kielen kursseille 4–8 suositellaan digikirjaa, mutta myös paperikirja käy.
Kursseilla joko uusi kirja tai puhdas käytetty.

ENA1 Karapalo ym.: New Insights Modules 1–2, Otava (LOPS2021)
ENA2 Karapalo ym.: New Insights Modules 1–2, Otava (LOPS2021)
ENA3 Karapalo ym.: New Insights 3, Otava (LOPS2021)
wENA4 Karapalo ym.: Insights 4, Otava
wENA5 Karapalo ym.: Insights 5, Otava
wENA6 Karapalo ym.: Insights 6 Otava
wENA7 Karapalo ym.: Insights 7, Otava
wENA8 Karapalo ym.: Insights 8, Otava
ENA9 kurssilla ei erillistä kirjaa lukuvuonna 2021–2022
wENA10 Blom ym: Abilities – englantia abiturienteille, Otava (digikirja)

Ranskan kieli, B3-kieli

RAB31 Granath et al, Éscalier 1, SanomaPro (LOPS2021)
RAB32 Granath et al, Éscalier 1, SanomaPro (LOPS2021)
wRAB33 Granath et al, Éscalier 2, SanomaPro
wRAB36 Granath et al, Éscalier 3, SanomaPro
wRAB37 Granath et al, Éscalier 3, SanomaPro
wRAB38 Granath et al, Éscalier 4, SanomaPro

Ranskan kieli, B2-kieli

RAB21 Altschuler et al, Éscalier 2, SanomaPro (LOPS2021)
RAB22 Altschuler et al, Éscalier 2, SanomaPro (LOPS2021)
RAB23 Altschuler et al, Éscalier 2, sekä Altschuler et al, Éscalier 3, SanomaPro, HUOM! Uusi OPS -versio (LOPS2021).
wRAB24 Altschuler et al, Éscalier 3, SanomaPro
wRAB25 Altschuler et al, Éscalier 3, SanomaPro
wRAB26 Dervin et al, Éscalier 4, SanomaPro
wRAB29 Kivivirta et al, Abi ranska, Otava
(kurssi suoritetaan itsenäisesti & viikkotapaamisilla opettajan kanssa)

Saksa, B3-kieli

SAB31 Bär ym: Magazin.de 1, Otava (LOPS2021)
SAB31 Bär ym: Magazin.de 2, Otava (LOPS2021)

B3- ja B2-kielet yhdistetään kurssilla 3.
3. kurssilla käytetään SAB21-kurssin kirjaa Magazin.de 3.

Saksa, B2-kieli

SAB21 Bär ym: Magazin.de 3, Otava (LOPS2021)
SAB22 Bär ym: Magazin.de 4, Otava (LOPS2021)
wSAB23 Bär ym: Magazin.de 5, Otava
wSAB24 Bär ym: Magazin.de 6, Otava
wSAB25 Bär ym: Magazin.de 7, Otava
wSAB26 Bär ym: Magazin.de 8, Otava
wSAB27 Bär ym. Magazin.de. Abi, Otava
wSAB28 Bär ym. Magazin.de Abi, Otava
wSAB29 ei oppikirjaa
(kurssi suoritetaan itsenäisesti & viikkotapaamisilla opettajan kanssa)

Venäjä, B3-kieli

VEB31 Allen ym.: Ponjatno! 1, Finn Lectura / Otava (LOPS2021)
VEB32 Allen ym.: Ponjatno! 1, Finn Lectura / Otava (LOPS2021)

B3- ja B2-kielet yhdistetään kurssilla 3.
3. kurssilla käytetään VEB21-kurssin kirjaa Ponjatno! 1.

Venäjä, B2-kieli

VEB21 Allen ym.: Ponjatno! 1, Finn Lectura / Otava (LOPS2021)
VEB22 Allen ym.: Ponjatno! 1 ja Ponjatno! 2, Finn Lectura / Otava (LOPS2021)
wVEB23 Allen ym.: Ponjatno! 2, Finn Lectura / Otava
wVEB24 Allen ym.: Ponjatno! 2, Finn Lectura / Otava
wVEB25 Allen ym.: Ponjatno! 2, Finn Lectura / Otava
wVEB26 Allen ym.: Ponjatno! 2 ja Ponjatno! 3, Finn Lectura / Otava
wVEB27 Allen ym.: Ponjatno! 3, Finn Lectura / Otava
wVEB28 Allen ym.: Ponjatno! 3, Finn Lectura / Otava
wVEB29 ei oppikirjaa
(kurssi suoritetaan itsenäisesti & viikkotapaamisilla opettajan kanssa)

Matematiikka

Lukion yhteinen matematiikka

MAY1 Harsunkorpi ym: Unioni MAY1 Luvut ja yhtälöt, SanomaPro (LOPS2021)

Yhteisen matematiikan kurssilla käy myös vastaava digikirja.

Pitkä matematiikka

Pitkän matematiikan kursseilla 6–13 käyvät myös vastaavat digikirjat.

MAA2 Harsunkorpi ym: Moodi MAA2 Funktiot ja yhtälöt 1, SanomaPro (LOPS2021)
MAA3 Harsunkorpi ym: Moodi MAA3 Geometria, SanomaPro (LOPS2021)
MAA4 Harsunkorpi ym: Moodi MAA4 Analyyttinen geometria ja vektorit, SanomaPro (LOPS2021)
wMAA6 Heiskanen ym: Tekijä, pitkä matematiikka 6, Derivaatta, SanomaPro
wMAA7 Heiskanen ym: Tekijä, pitkä matematiikka 7, Trigonometriset funktiot, Sanoma Pro
wMAA8 Heiskanen ym: Tekijä, pitkä matematiikka 8, Juuri- ja logaritmifunktiot, Sanoma Pro
wMAA9 Heiskanen ym: Tekijä, pitkä matematiikka 9, Integraalilaskenta, Sanoma Pro
wMAA10 Heiskanen ym: Tekijä, pitkä matematiikka 10, Todennäköisyys ja tilastot, Sanoma Pro
wMAA11 Heiskanen ym: Tekijä, pitkä matematiikka 11, Lukuteoria ja todistaminen, Sanoma Pro
wMAA12 Heiskanen ym: Tekijä, pitkä matematiikka 12, Algoritmit matematiikassa, Sanoma Pro
wMAA13 Heiskanen ym: Tekijä, pitkä matematiikka 13, Differentiaali- ja integraalilaskennan jatkokurssi, Sanoma Pro
wMAA14 Alatupa ym: Tekijä, pitkä matematiikka Yo-kertaus -digikirja, Sanoma Pro
wMAA15 Hassinen, Taskinen: Tekijä, lyhyt matematiikka 6, Talousmatematiikka, Sanoma Pro
wMAA16 Hassinen, Hemmo, Pirttimaa: Tekijä, lyhyt matematiikka 8, Tilastot ja todennäköisyys II, Sanoma Pro
wMAA17 ei oppikirjaa (käytetään monistetta)
wMAA18 ei oppikirjaa (käytetään monistetta)

Lyhyt matematiikka

Lyhyen matematiikan kursseilla 4–9 käyvät myös vastaavat digikirjat.

MAB2 Harsunkorpi, ym: Moodi MAB2 Lausekkeet ja yhtälöt, Sanoma Pro (LOPS2021)
MAB3 Harsunkorpi, ym: Moodi MAB3 Geometria, Sanoma Pro (LOPS2021)
wMAB4 Ekonen ym: Tekijä, lyhyt matematiikka 4, Matemaattisia malleja, Sanoma Pro
wMAB5 Ekonen ym: Tekijä, lyhyt matematiikka 5, Tilastot ja todennäköisyys, Sanoma Pro
wMAB6 Ekonen ym: Tekijä, lyhyt matematiikka 6, Talousmatematiikka, Sanoma Pro
wMAB7 Hassinen, Hemmo, Pirttimaa: Tekijä, lyhyt matematiikka 7, Matemaattinen analyysi, Sanoma Pro
wMAB8 Hassinen, Hemmo, Pirttimaa: Tekijä, lyhyt matematiikka 8, Tilastot ja todennäköisyys II, Sanoma Pro
wMAB9 kurssimateriaali sovitaan myöhemmin opiskelijoiden kanssa

Matematiikka, fysiikka ja kemia

1–3 vsk. MAOL taulukot, uusin versio (punainen kansi), Otava
tai digikirja

Biologia

Kaikilla kursseilla käyvät myös digikirjat.

BI1 Biomi Elämä ja evoluutio, Otava (LOPS2021)
wBI2 Idänpirtti ym: Koralli BI 2 Ekologia ja ympäristö, Otava
wBI3 Idänpirtti ym: Koralli 3, Solu ja perinnöllisyys (BI3) Otava
wBI4 Idänpirtti ym: Koralli 4, Ihmisen biologia (BI 4) Otava
wBI5 Idänpirtti ym: Koralli 5 Biologian sovellukset (BI 5) Otava
wBI6 ei oppikirjaa
wBI7 ei oppikirjaa

Maantiede

Kaikilla kursseilla käyvät myös digikirjat.

GE1 Manner Maailma muutoksessa, Otava (LOPS2021)
GE2 Manner Sininen planeetta, Otava (LOPS2021)
wGE3 Brander ym: Manner 3, Yhteinen maailma, Otava
wGE4 Brander ym: Manner 4, Geomedia, Otava
wGE5 ei oppikirjaa
wGE6 ei oppikirjaa

Fysiikka

Oppitunnit vedetään uusimman painoksen mukaan. Myös digikirja käy kursseille 1–7. Kurssille 9 digikirja.

FY1FY2 Kiuru ym. Vipu 1–2
FY1 Fysiikka luonnontieteenä digikirja, Otava (LOPS2021) ja
FY2 Fysiikka, ympäristö ja yhteiskunta digikirja, Otava (LOPS2021)
FY3 Kiuru ym. Vipu 3 Energia ja lämpö digikirja, Otava (LOPS2021)
FY4 Kiuru ym. Vipu 4 Voima ja liike digikirja, Otava (LOPS2021)
wFY4 Lehto ym: Fysiikka 4 Voima ja liike, Sanoma Pro
wFY5 Lehto ym: Fysiikka 5 Jaksollinen liike ja aallot, Sanoma Pro
wFY6 Lehto ym: Fysiikka 6 Sähkömagnetismi, Sanoma Pro
wFY7 Lehto ym.: Fysiikka 7 Aine ja säteily, Sanoma Pro
wFY8 ei oppikirjaa
wFY9 Lehto ym.: Fysiikka kertaus, Sanoma Pro (digikirja)

Kemia

Kemian kursseilla 3–5 käyvät myös vastaavat digikirjat.

KE1KE2 Liljeblad, ym: Mooli 1–2, KE1 Kemia ja minä, Otava (LOPS2021) ja
KE2 Kemia ja kestävä tulevaisuus, Otava (LOPS2021)
KE3 Liljeblad, ym: Mooli 3, KE3 Molekyylit ja mallit, Otava (LOPS2021)
wKE3 Lehtiniemi ym: Mooli 3, KE3 Reaktiot ja energia, Otava
wKE4 Lehtiniemi ym: Mooli 4, KE4 Materiaalit ja teknologia, Otava
wKE5 Lehtiniemi ym: Mooli 5, KE5 Reaktiot ja tasapaino, Otava
wKE6 työkurssi, ei kirjaa
wKE7 materiaali sovitaan myöhemmin

Filosofia

FI1  
wFI2 Hallamaa–Heinlahti–Nevanlinna: Minerva 2, Etiikka, Edita
wFI3 Hallamaa–Heinlahti–Nevanlinna: Minerva 3, Yhteiskuntafilosofia, Edita
wFI4 Hallamaa–Heinlahti–Nevanlinna: Minerva 4, Tieto, tiede ja todellisuus, Edita

Psykologia

Opiskelijat voivat käyttää kursseilla 3–8 joko digi- tai printtikirjaa

PS1  
PS2  
wPS3 Aarnio ym: Skeema 3, Tietoa käsittelevä ihminen, Edita
wPS4 Aarnio ym: Skeema 4, Tunteet, psyykkinen hyvinvointi ja mielenterveys, Edita
wPS5 Aarnio ym: Skeema 5, Edita
wPS6 Ahokas ym: Sosiaalipsykologia, Sanoma Pro
wPS7 Skeema sähköinen kertauskurssi, Edita
wPS8 Kurssimateriaali hankitaan yhdessä

Historia

Opiskelijat voivat käyttää joko digi- tai printtikirjaa.

HI1 Kohi-Liuskari-Palo-Päivärinta-Vihervä Forum I Ihminen, ympäristö ja historia, Otava (LOPS2021)
HI2 Kohi-Liuskari-Palo-Päivärinta-Vihervä Forum II Kansainväliset suhteet, Otava. (LOPS2021)
wHI3 Kohi ym: Forum III, Itsenäisen Suomen historia, Otava
wHI4 Kohi ym: Forum IV, Eurooppalaisen maailmankuvan kehitys, Otava
wHI5 Kohi ym: Forum V, Ruotsin itämaasta Suomeksi, Otava
wHI6 Kohi ym: Forum VI, Maailman kulttuurit kohtaavat, Otava
wHI7 ei oppikirjaa

Yhteiskuntaoppi

Opiskelijat voivat käyttää joko digi- tai printtikirjaa.

YH1 Kestilä-Kekkonen-Kähkönen-Lindholm-Nieminen-Ojanen-Salmi: Kanta 1 yhteiskuntaoppi, Edita (LOPS2021)
wYH2 Kestilä-Kekkonen-Kähkönen-Lindholm-Nieminen-Ojanen-Salmi: Kanta 2 taloustieto, Edita
wYH3 Kohi ym: Forum 3, Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma, Otava
wYH4 Pirinen–Honkanen: Jokaisen oikeustieto (uusin painos), SanomaPro
wYH5 ei oppikirjaa

Uskonto

Opiskelija voi hankkia joko digi- tai printtikirjan

UE1  
wUE2 Ikkala, Jämsä, Nokelainen ym.: Uusi arkki 2, Maailmanlaajuinen kristinusko, Edita
wUE3 Heltimoinen, Ikkala, Ketola ym.: Uusi arkki 3, Maailman uskontoja, Edita
wUE4 Ikkala, Ketola, Kääriäinen ym.: Uusi arkki 4, Uskonto Suomalaisessa yhteiskunnassa, Edita
wUE5, wUE6 Hämeenniemi ym.: Uusi arkki 5–6, Uskonto taiteessa ja mediassa, Edita

Elämänkatsomustieto

ET1 Peltomaa-Hongisto-Peltomaa-Suvikas-Turpeinen-Vehmanen: Lukion elämänkatsomustieto (LOPS2021). ET 1 Minä ja hyvä elämä. Opintoverkko
wET2 Peltomaa ja kumppanit: Lukion elämänkatsomustieto (LOPS2021). ET2 Minä ja yhteiskunta ISBN 978-952-5469-64-6 (elokuu 2021). Opintoverkko tai
Sähköinen digioppikirja Lukion elämänkatsomustieto (LOPS2021). ET2 Minä ja yhteiskunta. ISBN 978-952-5469-72-1
wET3 Lukion elämänkatsomustieto kurssi 3 (Peltomaa Harri, Vehmanen Elisa), Opintoverkko
wET4 Lukion elämänkatsomustieto kurssit 4–6, Opintoverkko

Terveystieto

TE1 TERVE 1 Terveyden perusteet. Sanomapro. (LOPS2021)
wTE2 Orkovaara, Reinikkala ym. TERVE 2, Ihminen, ympäristö ja terveys. Sanomapro
wTE3 Antikainen, Bryggare ym. TERVE 3, Terveyttä tutkimassa. Sanomapro.

Musiikki

MU1 ei oppikirjaa

Kuvataide

vähintään 2 kurssia käyvien tulee ostaa kirja, yhden kurssin käyvillä vapaaehtoinen

  Töyssy ym: Kuvataide, visuaalisen kulttuurin käsikirja, Sanoma Pro

Ilmaisutaito

kaikki kurssit ei oppikirjaa

Kirjoittaminen

kaikki kurssit ei oppikirjaa

Opinto-ohjaus

  ilmoitetaan myöhemmin