Unesco-koulu

Unesco-koulu

Oriveden lukio kuuluu UNESCO ASPNet -kouluverkostoon (UNESCO Assoiated Schools Network). Unesco-kouluverkostoon kuuluvat koulutusalan instituutiot toimivat kestävän tulevaisuuden rakentajina ja maailmankansalaisuuteen kasvattajina. Ne tarjoavat ja kehittävät laadukasta koulutusta, jonka tavoitteena on edistää rauhaa, oikeutta, vapautta ja inhimillistä kehitystä maailmassa.

 

Toimimalla verkostossa koulut toteuttavat ja soveltavat käytäntöön YK:n ja Unescon ohjelmia ja linjauksia:

  • koulut edistävät toiminnallaan YK:n Agenda 2030 tavoitteiden saavuttamaista
  • koulut osallistuvat Unescon koulutusta, tiedettä, kulttuuria ja viestintää koskevien strategioiden ja ohjelmien toteutukseen
  • koulut toteuttavat ASPNet kouluverkoston strategiaa 2014–2021

 

Unesco-kouluverkoston vuoteen 2021 ulottuvalla strategiakaudella keskitytään maailmankansalaisuuden (Global Citizenship Education, GCE) ja kestävän kehityksen (Education for Sustainable Development, ESD) kysymyksiin. Kouluverkoston strategia pohjautuu Unescon strategiaan (2014–2021). Erityisesti se tukee strategian toista tavoitetta, jonka mukaan Unesco pyrkii voimaannuttamaan oppijoita luoviksi ja vastuullisiksi kansalaisiksi.

ASPNet kouluverkoston strategiakauden tavoitteet ovat seuraavat:

  • Globaalikasvatus ja kestävä kehitys integroidaan koulujen opetussuunnitelmiin.
  • Globaalikasvatuksen ja kestävän kehityksen opetuksessa kokeillaan uusia innovatiivisia opetusmenetelmiä.
  • Kokemusten, hyvien käytäntöjen ja ideoiden jakamista kehitetään ja vahvistetaan Unesco-koulujen kesken.

Oriveden lukion UNESCO-yhteyshenkilö
Janne Mäkinne
janne.makinen(at)orivesi.fi
Puh. 040 133 9011

Lue lisää UNESCO ASPNet-kouluverkoston toiminnasta