Liikkuvuudet

Opiskelijaliikkuvuuksien periaatteet

Lukiolaki 714/2018, 15 § edellyttää, että nuorella mahdollisuus kehittää lukioaikanaan kansainvälistä osaamistaan. Oriveden lukio toimii lain hengen mukaisesti tukemalla opiskelijamahdollisuuksia kansainvälisiin vaihtoihin.

Periaate:
Opiskelijaliikkuvuuksia ei ole tarkoitettu vain hyville ja pärjääville vaan kaikille opiskelijoille – etenkin niille, joilla ei ole mahdollisuutta muutoin kansainvälisten kokemusten hankkimiseksi.

Tiedottaminen:
Liikkuvuuksista tiedottamisen päävastuu on rehtorilla/rehtoreilla. Tiedottamisen yhteydessä kerrotaan, mitä eri tapoja lukiolaisella on hoitaa lukio-opintonsa kansainvälisen liikkuvuuden aikana tai sen jälkeen.

Opiskelijavaihto

 • yhden kerran lukion aikana
 • joko yksi jakso tai mieluummin yksi lukuvuosi
 • suositus jaksovaihdosta:
  • vuosikurssin 2. jakso
  • myös abivuoden 5. jakso käytettävissä (sopii hyvin myös 4 vuoden opinto-ohjelmaan)
 • kun opiskelija kiinnostuu vaihdosta, hän ottaa ensin yhteyttä lukion opinto-ohjaajaan
 • opinnot vaihdon aikana:
  • koko lukuvuoden mittaisen vaihdon aikana opiskelijan lukio-opinnot tauolla ja jatkuvat hänen palattuaan
   vaihtovuoden ajalta mahdolliset hyväksi luettavat opinnot arvioi rehtori (lukion pakollisia opintoja ei korvata vaihdossa ollessa muilla suorituksilla)
  • jakson mittaisessa vaihdossa opiskelija suorittaa samalla joko itsenäisesti tai Nettilukion kautta osan jakson opinnoista ja loput opinnot seuraavana lukuvuotena lähiopetuksessa
   • Nettilukio ja siihen ohjaaminen on opinto-ohjaajan vastuulla,
 • vaihtoa suunnittelevan opiskelijan osalta pidetään aina ensin nelikantaneuvottelu, jossa mukana opinto-ohjaaja, ryhmänohjaaja, opiskelija ja rehtori
  (Erasmus-vaihdoissa Erasmus-koordinaattori pitää myöhemmin vielä palaverin opiskelijan ja tämän huoltajan kanssa vaihtoon liittyvissä asioissa)
  • Katsotaan, mikä on opiskelijan potentiaali lähteä vaihtoon ja selvitä samalla lukio-opinnoista henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti.
   • kriteerit vaihdon estymiseen:
    opintopisteitä oltava tietty määrä, esimerkiksi ensimmäisen vuosikurssin jälkeen min. 56 op (ensimmäisen lukuvuoden tavoite 60 op)
    ei selvittämättömiä poissaoloja
    Vaihdon voi estää koulukuntoisuuteen, turvallisuuteen tai vakaviin käytösongelmiin ja näihin rinnastettava seikka.
  • Nelikantaneuvottelu pidetään hyvissä ajoin ennen suunniteltua vaihtoa ja aina viimeistään edellisjakson alussa.
   Mikäli vaihto on lukuvuoden 2. jaksossa, neuvottelu pidetään edellislukuvuoden 5. jakson aikana.
   Lukuvuoden mittaisissa vaihdoissa nelikanta on aina viimeistään edellisen lukuvuoden 5. jakson alussa.
 • opiskelijan vaihto-opiskelujakson aikaisten lukio-opintojen suunnittelusta vastaa opinto-ohjaaja, joka myös tiedottaa nelikantaneuvottelun tuloksesta Erasmus-koordinaattoria
  • yhteydenpidosta Erasmus-vaihdon kohteeseen kaikkinensa vastaa Erasmus-koordinaattori

Opintomatka

 • vaihdon lisäksi opiskelija voi osallistua yhteen tai useampaan opintomatkaan lukioaikanaan
 • opintomatkan osallistujavalinnasta vastaa kunkin opintomatkan vastuuopettaja kuultuaan ensin muita opettajia, onko liikkuvuuteen osallistuminen mahdollista lukio-opinnoissa etenemisen ja nuoren hyvinvoinnin tukemisen kannalta
 • samalle opintomatkalle voi osallistua vain kerran
 • opintomatkojen ohjelman tulee olla kussakin aineessa voimassa olevan LOPS:n mukainen ja LOPS:n sisältöjä tukeva ja noudattava
  • opintomatkan ohjelman laativat vastuuopettaja, opiskelijat ja kohteen isäntäkoulu yhdessä
 • opintomatkalla tulee noudattaa koulun sääntöjä ja ohjeita opettajan/opettajien ohjeiden mukaisesti

Yleistä Erasmus-liikkuvuuksista

 • opintomatkan suunnittelu edellyttää yhteistyötä kohdemaan yhteistyökoulun kanssa ennen opintomatkaa esimerkiksi eTwinning-yhteistyönä
 • matkustaminen tulee tehdä mahdollisimman vastuullisesti kestävän kehityksen periaatteiden ja Unesco-koulun statuksen mukaisesti
 • matkalippu- ja majoitusasioissa auttaa Oriveden kaupunki (Minna Lähteinen, Henna Vähäkuopus)
 • liikkuvuuksissa on voimassa koulun tapaturmavakuutus mutta ei matkatavaravakuutusta, jonka jokainen hankkii itse
 • passin hankkimisessa on mahdollisuus saada taloudellista tukea tilanteen niin vaatiessa Erasmus+-akkredointirahoituksesta
 • liikkuvuuteen osallistuja laatii vastuullisuussuunnitelman ja sitoutuu noudattamaan koulusta saamiaan sääntöjä ja ohjeita
 • liikkuvuuksiin liittyy aina raportointivelvoite, jonka toteuttaminen katsotaan aina tapauskohtaisesti vastuuopen/rehtorin/opon/koordinaattorin kanssa