Kirjoittajalukio

Tule opiskelemaan kirjoittajalukioon!

Kirjoittajalukio on kirjoittavan nuoren unelmalukio: kirjoittamisen kursseja läpi koko lukion.

Kirjoittajalukion opiskelijat ovat Oriveden lukion opiskelijoita, joten tämä sivusto antaa paljon olennaista tietoa opiskelun arjesta ja käytännöistä niin opiskelijalle kuin kotiväelle.

Millaista on opiskella kirjoittamista kirjoittajalukiossa? Millaisia kirjoittamisen kursseja kirjoittajalukion opintoihin sisältyy? Miten kirjoittajalukioon haetaan? Näihin kysymyksiin löydät vastaukset kirjoittajalukion omalta verkkosivustolta.

Kirjoittamisen opintoja myös muiden linjojen opiskelijoille

Lukion yleislinjan ja muiden linjojen opiskelijat voivat valita yksittäisiä kirjoittamisen opintojaksoja, mikäli ryhmissä on tilaa. Kaikille opiskelijoille hyödyllisiä kirjoittamisen opintoja ovat esimerkiksi seuraavat:

 • KIY2 Kieli, tyyli ja kirjoittaminen
  syväluotaus kielen ja tyylin merkitykseen tekstissä
 • KIA1 Mediakirjoittaminen
  journalistisen kirjoittamisen perusteet
 • KIA2 Verkkokirjoittaminen
  erilaisten verkkotekstien ja tiedottavan kirjoittamisen tyylit ja tekniikat
  (huom.! hyödyksi harrastuksissa ja kesätöissä!)
 • KIA3 Tutkiva kirjoittaminen
  ylioppilaskirjoituksissa ja jatko-opinnoissa tarvittavia kirjoittamisen taitoja
  kurssitehtävissä voit syventyä sellaisen aineen sisältöihin, jonka aiot kirjoittaa ylioppilaskirjoituksissa

Suosittuja ovat myös lyriikan opintojaksot. KIL1–2 Lyriikka tutustuttavat monenlaisen runouden kirjoittamisen perusteisiin, KIL3 Laululyriikka opettaa kädestä pitäen, miten kirjoitetaan laulujen sanoituksia.

Jos haluat täydentää opintojasi kirjoittamisen opintojaksoilla, kysy lisää kirjoittajalukion opettajalta Inka Viléniltä.