Poissaolot lyhyesti

Poissaolot lyhyesti

Opiskelijan tulee osallistua oppitunneille. Poissaolot merkitään Wilmaan. Huoltajan tai yli 18-vuotiaan opiskelijan tulee selvittää poissaolot. Esimerkiksi sairastumisista tulee ilmoittaa heti ryhmänohjaajalle.

Ennakkoon tiedetyt poissaolot

Yksittäisen tunnin poissaolon myöntää oppitunnin opettaja tai ryhmänohjaaja; huoltaja kuittaa poissaolomerkinnän Wilmassa.

Mikäli ennakkoon tiedetään, että opiskelija joutuu olemaan koulusta pois useamman päivän, poissaololle anotaan lupa etukäteen.

Huoltaja hakee poissaolot Wilmassa. Loma-anomuslomakkeet löytyvät Wilman valikosta kohdasta ”Hakemukset ja päätökset”, sivulta valitaan ”Tee uusi hakemus”. Lyhyet lomat anotaan lomakkeella loma-anomus 1–5 päivää, pidemmät lomakkeella loma-anomus yli 5 päivää.

Poissaolot ja kurssin keskeytyminen

Mikäli poissaoloja on runsaasti, opettaja merkitsee kurssin keskeytyneeksi (K). Tällöin kurssi tulee suorittaa uudelleen.

Lue myös tarkemmat poissaolosäännöt.