Kestävä kehitys

Kestävä kehitys Oriveden lukion opetuksessa ja arjessa

Kestävä kehitys on kirjattu Oriveden lukion arvoihin osana opetussuunnitelmaa, alueellista yleissivistävän koulutuksen globaalikasvatuksen ja kansainvälisyyden suunnitelmaa sekä lukion lukuvuosisuunnitelmaa. Kestävän kehityksen arvojen sisältöä käsitellään henkilöstön ja oppilaiden kanssa ja arvoista viestitään eri sidosryhmille.

Oriveden lukiossa kestävä kehitys näkyy opetuksen lisäksi koulun toiminnassa monitahoisesti:

Ekologinen, sosiaalinen, taloudellinen ja kulttuurinen kestävyys

Arvot ja kestävän kehityksen periaatteet kattavat turvallisuuteen, kiusaamisen ehkäisyyn, henkilöstön ja oppilaiden hyvinvointiin, jätteen synnyn ehkäisyyn ja energiansäästöön liittyviä periaatteita.

Oriveden lukion opiskelijat valitsevat lukuvuosittain kestävän kehityksen teemat, joiden parissa tehdään kehittämistyötä lukukauden aikana. Lukuvuoden päätteeksi työn vaikuttavuutta arvioidaan sekä valitaan tulevan lukuvuoden teemat.

Oriveden lukion opiskelijoiden valitsemat kestävän kehityksen työn painopisteet lukuvuodelle 2024-2025:

Henkilöstön ja oppilaiden hyvinvointi

Ravinto ja terveys

Lisätietoja Oriveden lukion kestävän kehityksen työstä lukion Pedanet-sivustolla.