Positiivisesti myös lukiossa

Positiivisessa kasvatuksessa yhdistyy positiivinen psykologia ja positiivinen pedagogiikka. Positiivinen pedagogiikka voidaan ymmärtää positiivisen psykologian soveltamisena opetus- ja kasvatustoimintaan.

Positiivisessa pedagogiikassa pyritään nuoren lukiolaisen hyvinvoinnin lisäämiseen. Tärkeätä on luoda hyvä ja toimiva yhteys opettajan ja opiskelijan kesken, mihin kuuluu muun muassa keskinäinen kunnioitus puolin ja toisin.

Opiskelijan hyvinvointitaidoissa kehitetään esimerkiksi oppijan luonteenvahvuuksia, ajattelutaitoja ja myönteisyyden voimaa.

Oriveden lukiossa on tähänkin asti opetettu positiivisen pedagogiikan hengessä ja muistettu, miten tärkeä merkitys oppimistuloksissa on opiskelijan kannustamisella. Nyt positiivinen pedagogiikka on koko Oriveden kaupungin kasvatus- ja opetuspalvelujen painoalue. Tämän vuoksi lukion opettajien oma Veso-koulutus marraskuussa 2022 pureutuu positiivisen pedagogiikan perusteisiin. Koulutusta on tarkoitus jatkaa myöhemmin, jotta positiivinen pedagogiikka saadaan jalkautetuksi entistä paremmin koulumme arkeen ja oppituntitilanteisiin.