Ylioppilaskirjoitusten syksyn aikataulut 2020

Ylioppilastutkintolautakunta on päättänyt muuttaa syksyn 2020 koepäiviä niin, että kaksi reaalikoepäivää jaetaan neljäksi koepäiväksi ja vieraan kielen pitkän oppimäärään koepäivä jaetaan kahdeksi koepäiväksi.

Menettelyllä pyritään turvaamaan tutkinnon turvallinen järjestäminen syksyllä myös koronavirustilanteen jatkuessa. Kokeita on mahdollista järjestää lukioissa aiempaa pienemmissä ryhmissä ja suuremmilla turvaväleillä.

Uusi aikataulu syksyn 2020 koepäiville:

 • ma 14.9.: kemia, terveystieto
 • ke 16.9.: englanti, pitkä oppimäärä
 • to 17.9.: uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, maantiede
 • pe 18.9.: äidinkieli, lukutaidon koe
 • ma 21.9.: toinen kotimainen kieli (ruotsi), pitkä ja keskipitkä oppimäärä
 • ti 22.9.: matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä
 • to 24.9.: filosofia, biologia
 • pe 25.9.: äidinkieli, kirjoitustaidon koe
 • ma 28.9.: vieras kieli, lyhyt oppimäärä
 • ti 29.9.: psykologia, historia, fysiikka
 • ke 30.9.: saamen äidinkielen koe
 • to 1.10.: vieras kieli, pitkä oppimäärä (ranska, espanja, saksa, venäjä)

Kokeet järjestetään kaikissa lukioissa samanaikaisesti.

Ylioppilastutkintolautakunnan ohjeita https://www.ylioppilastutkinto.fi/ajankohtaista/tiedotteet/946-syksyn_ylioppilastutkinnon_koepaivia_muutetaan_koronavirustilanteen_mahdollisen_jatkumisen_vuoksi

Kevään 2020 ylioppilaskokelailla on syksyllä 2020 mahdollisuus uusia kokeita osittain maksutta. Tarkemmat tiedot: https://www.ylioppilastutkinto.fi/ajankohtaista/tiedotteet/948-kevaan_2020_ylioppilaskokelaille_mahdollisuus_osittain_maksuttomaan_uusimiseen