Opiskelijan tulee osallistua oppitunneille. Poissaolot merkitään Wilmaan. Huoltajan tai yli 18-vuotiaan opiskelijan tulee selvittää poissaolot. Esimerkiksi sairastumisista on hyvä ilmoittaa heti ryhmänohjaajalle Wilman kautta.

Mikäli ennakkoon tiedetään, että opiskelija joutuu olemaan koulusta pois useamman päivän, poissaololle anotaan lupa etukäteen.

Mikäli poissaoloja on runsaasti, opettaja merkitsee kurssin keskeytyneeksi (K). Tällöin kurssi tulee suorittaa uudelleen.